Jagttegn

For at gå på jagt i Danmark skal du have et gyldigt dansk jagttegn med tilladelse til jagt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For at få jagttegn i Danmark skal du bestå en jagtprøve, der består af en teoretisk og praktisk del. Du kan tidligst blive indstillet til jagtprøven i det kalenderår, hvor du fylder 16 år.

Når du har bestået jagtprøven, skal du bestå en skydeprøve for at gå på jagt med den pågældende våbentype. Du kan opnå tilladelse til at gå på jagt med glatløbet haglgevær, jagtriffel eller bue (compound, recurve eller lang).

Det koster 310 kr. (2024) i gebyr at tilmelde sig jagtprøven.

Du skal bruge selvbetjeningsløsningen ’Mit jagttegn’, når du skal betale for og tilmelde dig jagtprøven.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om jagtens prøver. Tilmelding til skydeprøverne foregår også på ’Mit jagttegn’.

Et jagttegn gælder i et jagtår, og jagtåret er fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år. Inden du fornyr dit jagttegn, skal du indberette dit jagtudbytte for det forløbne år.

Har du ikke indløst jagttegn for det seneste jagtår, eller er det flere år siden, at du har sidst har indløst dit jagttegn, kan du dog uden videre betale for jagttegnet.

Fornyelse af jagttegn koster 650 kr. plus 26 kr. i ansvarsforsikring, altså i alt 676 kr. (2024).

Du skal indberette og betale digitalt. Det gør du ved at bruge den digitale selvbetjening 'Mit jagttegn'.

Du kan læse mere om jagttegnet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fritagelse for digital selvbetjening

I begyndelsen af marts måned får du tilsendt betalingsoplysninger til jagttegn med posten, hvis du er fritaget for digital selvbetjening.

Du skal indberette dit vildtudbytte for det foregående jagtår, før du kan få fornyet dit jagttegn - også i de tilfælde, hvor du ikke har været på jagt eller ikke har nedlagt noget.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal indberette dit vildtudbytte.

Læs mere om indberetning af vildtudbytte på Miljøstyrelsens side.

På borger.dk

Andre sider

Du kan indhente baggrundsviden og læse mere om reglerne for jagt i Danmark på Miljøstyrelsens hjemmeside eller hos Danmarks Jægerforbund.

Hunting in Denmark

Udlændinge, der vil på jagt i Danmark, kan søge om at få et midlertidigt, dansk jagttegn, hvis de har et gyldigt jagttegn med sig fra hjemlandet.