Anmeld overgreb mod børn på nettet (børneporno)

Anmeld, hvis du ser billeder, videoer, kommunikation e.l., der viser eller nævner seksuelle overgreb på børn.

Sådan gør du

Du bedes have følgende oplysninger parat: 

  • Hvis du har NemID, skal du have det parat
  • Eventuelle oplysninger om den mistænkte fx navn, brugernavn, mailadresse mm.
  • URL eller linkadresse på det eller de steder, hvor du har set overgrebet

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening eller ikke har NemID, skal du anmelde via denne blanket: https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/30_73b68bc9dc9ed8de1a8b42302a18dc8c4c71010a/new

OBS:
Undgå selv at søge efter materiale eller downloade billeder eller videoer, som indeholder seksuelle overgreb mod børn. Hvis du gør det, risikerer du at blive straffet.

Kontakt

Politiets behandling af personoplysninger.

Kontakt din lokale politikreds på Politi.dk