Ansøg om tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Tilskuddet kan bevilliges ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og øvrige Danmark. Puljen til rejseudgifter til, fra og i Grønland indeholder begrænsede midler. Derfor gives tilskuddene til rejser i forbindelse med begravelser af børn og forældre og til besøgsrejser i forbindelse med livstruende sygdom hos børn og forældre. Midlerne tildeles fortrinsvis personer, som har et begrænset rådighedsbeløb.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. International Pension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Kontakt

70 12 80 55 ( Telefontid)

intpension@atp.dk

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød