Flere oplysninger om sygesikringsland

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

EU/EØS-landene er Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn samt Østrig. Reglerne gælder også for Schweiz.

I nogle tilfælde vil du blive bedt om at vedhæfte dokumentation, når du udfylder ’Oplys om sygesikringsland’. Det gælder, hvis du:

 • er udsendt fra et EU/EØS-land eller Schweiz
 • skal arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er udenlandsk studerende
 • er pensionist og alene modtager pension fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • modtager en ydelse fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz, fx ved forældreorlov, barsel, sygdom eller efterløn.

Dokumentationen afhænger af din situation og kan være:

 • en af EU-sygesikringsblanketterne E 106, E 109, E 121, S072 eller S1
 • et gyldigt EU-sygesikringskort
 • en afgørelse om social sikring/Attest A1 eller et afslag på Attest A1.

Du skal udfylde og sende oplysningerne, selvom du mangler dokumentation.

Scan eller tag et billede af dokumenterne

Det er en god idé at have dokumentationen klar som digitale filer på din computer, inden du starter ansøgningen. Du kan fx scanne de relevante dokumenter til din computer eller tage et billede af dem med din mobiltelefon og gemme dem på din computer.

Du behøver ikke sende det hele

 • Har du både et EU-sygesikringskort og en sygesikringsblanket, behøver du kun sende blanketten.
 • Har du et af sygesikringsdokumenterne, behøver du ikke sende afgørelse om social sikring/Attest A1.

Attest A1 og EU-sygesikringsblanketterne

Attest A1 er et dokument, som oplyser, hvilket lands sociale sikring du er omfattet af. Er du udsendt af en udenlandsk arbejdsgiver til at udføre arbejde i Danmark, skal du søge myndigheden i dit bopælsland om en Attest A1. Arbejder du i flere lande, skal du søge hos Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

EU-sygesikringsblanketterne udstedes af sygesikringsmyndigheden i det land, hvor du er socialt sikret.

I nogle tilfælde kan du være omfattet af et andet lands sociale sikring. Dette land skal derfor betale, når du bruger sundhedskortet. Det kan fx være, hvis du:

 • er udsendt af en arbejdsgiver fra et EU/EØS-land eller Schweiz til at arbejde i Danmark
 • skal arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er udenlandsk studerende
 • er pensionist og alene modtager pension fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • modtager en ydelse fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz, fx ved forældreorlov, barsel, sygdom eller efterløn.

Når du har udfyldt oplysningerne, afgør Udbetaling Danmark, om du er omfattet af dansk social sikring eller af et andet lands sociale sikring i forhold til sygesikring. Det er afgørende for, hvem der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen.

Udbetaling Danmark tager stilling til dit sygesikringsland ud fra dine oplysninger og din dokumentation. Hvis der er brug for yderligere dokumentation, kontakter Udbetaling Danmark dig.