Sund og sikker bolig

Når du bor i ejerbolig, skal du selv gøre en indsats for en sund bolig

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Mange af de faktorer, som påvirker indeklimaet negativt, kan minimeres eller helt undgås. Hvis du følger disse 5 enkle råd, er du allerede godt på vej til at få en sund og behagelig bolig:

  • Luft ud. Helst flere gange om dagen, så fugt, støv kemiske stoffer og partikler reduceres.
  • Begræns fugt. Læg låg på gryderne og tænd for emhætten. Tør ikke tøj indendørs og luft ud efter badet.
  • Gør rent. Foretag grundig rengøring en gang om ugen.
  • Sæt varme på. Opvarmning og ventilation nedsætter risikoen for fugtskader.
  • Begræns kemikalier. Nye møbler, elektronisk udstyr, maling og træplader afgasser kemikalier til indeluften. Gå efter produkter, der er miljømærkede.

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden og kan trænge ind i dit hus. Radon kan give øget risiko for lungekræft. Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 procent af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, dvs. omkring 300 tilfælde pr. år.

Der er tre forhold, der har betydning for radonniveauet:

  • Hvor du bor
  • Konstruktionen og standen på din bolig
  • Hvornår din bolig er bygget.

Radonmængden i jorden varierer geografisk alt efter undergrundens sammensætning. Men boligens konstruktion, stand og ventilation har også betydning. Bygninger opført efter 1998 skal være opført med radonsikring.

På radonguiden.dk kan du få mere at vide om radon og radonmåling, som er relativt enkelt og billigt at gennemføre:

Visse typer af vedligehold er lovpligtigt. Det gælder fx eftersyn af kedler og skorstensfejning.

Vedligehold af din bolig er vigtigt for at forlænge boligens levetid. Det er især husets ydre dele i form af tag, facade, døre og vinduer samt vand- varme- og afløbsinstallationer, som du skal være opmærksom på. Sker der skader her på grund af manglende vedligeholdelse, uheld eller almindeligt slid, kan det hurtigt skabe alvorlige problemer for huset og være meget dyrt at udbedre.

Men det er også vigtigt at holde fx badeværelse, træværk og tag i orden, så der ikke opstår grobund for svamp. Skimmelsvamp skader ikke i sig selv bygningen, men kan true dit og din families helbred alvorligt. Hussvamp skader derimod både træværk og murværk.

Over det seneste årti har den årlige nedbørsmængde været støt stigende, hvilket stiller større krav til bygningers evne til bortledning af regnvand.

Kældre er særligt sårbare over for vandskader ved skybrud og større regnmængder. Enten gennem gulvafløb, afløb ved trappeskakten ned til kælderen, eller hvis der er toilet i kælderen. Her kan du overveje at installere et højvandslukke, en tilbageløbsprop eller en pumpestation.

Det er også vigtigt, at regnvandet kan bortledes fra din bolig ved, at du har korrekt dimensionerede afløbsinstallationer. Der kan også være særlige regler i lokalplanen, der gør, at du skal håndtere regnvand på din egen grund. Der er mange muligheder – fx at bygge en nedsivningsbrønd, etablere regnvandstønder eller bruge regnvenlige belægninger.

Skader pga. katastrofelignende oversvømmelser fra søer, vandløb og hav dækkes af Stormordningen, men du har selv pligt til at forebygge skaderne.