Giv besked om ændringer

Læs om, hvornår du skal give Udbetaling Danmark besked om ændringer i dit liv, som påvirker din boligstøtte

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Giv besked om ændringer til din boligstøtte

Når du får boligstøtte, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan påvirke din boligstøtte. Som boligstøttemodtager har du nemlig oplysningspligt – det vil sige, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig.

Ændringer kan fx være:

 • hvis din husleje falder
 • hvis du flytter
 • hvis der flytter en person ind eller ud af boligen
 • hvis en person i boligen dør 
 • hvis du opholder dig mere end 6 måneder et andet sted, fx i udlandet, i anden bolig eller fængsel
 • hvis du lejer et værelse ud
 • hvis du eller en person, du bor sammen med, overtager boligen som andels- eller ejerbolig
 • hvis din indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst ændrer sig.

Hvad gør Udbetaling Danmark med de oplysninger, som du giver?

Udbetaling Danmark vurderer, om de nye oplysninger har betydning for boligstøtten. Har de det, vil Udbetaling Danmark beregne boligstøtten igen, så du kan få den korrekte boligstøtte.

Hvad sker der, hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer?

Hvis du ikke giver besked om ændringer, kan det betyde, at du får udbetalt for meget eller for lidt i boligstøtte. Det vil sige, at du måske skal betale penge tilbage i boligstøtte, eller at du går glip af en højere boligstøtte.

Digitalt undtaget

Hvis du er digitalt undtaget, kan du give besked om ændringer ved at ringe eller skrive til Udbetaling Danmark.

Vigtigt at vide om din indkomst

Du har ikke pligt til at oplyse om ændringer i din indkomst, men det er en god idé, at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis din indkomst ændrer sig.

Da du søgte boligstøtte, oplyste du Udbetaling Danmark om, hvad din forventede indkomst ville være, og det er som oftest en gennemsnitlig indkomst. Det tal bruger Udbetaling Danmark til at beregne din boligstøtte med.

Udbetaling Danmark får hver måned oplysninger om din reelle indkomst i den foregående måned fra Skattestyrelsen.

Hvis Skattestyrelsens oplysninger viser, at din indkomst i den konkrete måned var anderledes end den månedlige indkomst, som du har oplyst, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned. Det kan betyde, at du har fået udbetalt for meget eller for lidt i boligstøtte.

Måneden efter får du derfor enten udbetalt det, du har for fået for lidt, eller trukket det beløb fra, du har fået for meget i boligstøtte. Det betyder, at det beløb, du får udbetalt, vil variere.

Hvis du ikke selv ændrer den indkomst, som du har oplyst til Udbetaling Danmark, vil du fortsætte med at få for meget eller for lidt i boligstøtte, og der vil komme en ny beregning hver måned, hvor Udbetaling Danmark får oplysninger fra Skattestyrelsen.

Du kan se en tidslinje over, hvordan din boligstøtte bliver beregnet hver måned:

Midt i måneden ser vi på, hvad din indkomst var i følge SKAT i måneden før, og hvad du har oplyst, den ville være. Hvis der er forskel på SKATs oplysninger, og de oplysninger du har givet, får du enten mere eller mindre udbetalt i boligstøtte næste måned. Skal du have mindre udbetalt, sender vi et brev til dig midt i måneden.

Giv besked, hvis din indkomst ændrer sig

Din boligstøtte afhænger af din indkomst. For at du er sikker på at få den rigtige boligstøtte, er det derfor vigtigt, at du giver besked, hvis din indkomst ændrer sig.

Hvis der er forskel på den indkomst, som du har oplyst i din ansøgning, at du forventede at have, og den indkomst, som du reelt har haft i en måned, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned. Det gør Udbetaling Danmark hver måned.

Betyder ændringen i indkomsten, at du i sidste måned har fået for meget eller for lidt i boligstøtte, bliver beløbet automatisk trukket fra eller lagt til din boligstøtte i næste måned.

Du kan se en tidslinje over, hvordan din boligstøtte bliver beregnet hver måned:

Midt i måneden ser vi på, hvad din indkomst var i følge SKAT i måneden før, og hvad du har oplyst, den ville være. Hvis der er forskel på SKATs oplysninger, og de oplysninger du har givet, får du enten mere eller mindre udbetalt i boligstøtte næste måned. Skal du have mindre udbetalt, sender vi et brev til dig midt i måneden.

Har din indkomst ændret sig, siden du søgte boligstøtte?

Hvis der er stor forskel på den indkomst, du har oplyst til Udbetaling Danmark, at du forventede at have, og den faste indkomst, du faktisk har, vil du modtage breve fra Udbetaling Danmark hver måned.

Din boligstøtte bliver beregnet igen hver måned, hvis din indkomst stiger eller falder med mere end 800 kr., og størrelsen af den beregnede boligstøtte samtidig stiger eller falder med mere end 200 kr.

Hvis du vil undgå det, er det en god idé at give Udbetaling Danmark besked om, at indkomsten fast har ændret sig. Så beregner vi udgangspunktet for din boligstøtte igen, og du vil derfor fremover ikke få breve hver måned med ændringer i boligstøtten. Du vil først få brevene igen, hvis din indkomst ændrer sig igen.

Du skal selv sørge for at ændre din forventede indkomst, da Udbetaling Danmark ikke må rette din indkomst.

Er din indkomst den samme hver måned?

Hvis den indkomst, du har oplyst Udbetaling Danmark om, da du søgte boligstøtte, er fast og stabil, vil din boligstøtte som udgangspunkt være den samme fra måned til måned, og du skal ikke gøre noget. Det gælder fx, hvis du og dem du evt. bor sammen med:

 • er pensionister, der alene får folkepension og pension fra ATP
 • er lønmodtagere, der har en stabil indkomst
 • er studerende, der alene har SU.

Din boligstøtte bliver stadig gjort op en gang om året

Din boligstøtte bliver beregnet igen hver måned, hvis din indkomst stiger eller falder med mere end 800 kr., og størrelsen af den beregnede boligstøtte samtidig stiger eller falder med mere end 200 kr.

For at samle mindre udsving i indkomsten bliver der lavet en beregning af din boligstøtte en gang om året, hvor Udbetaling Danmark sender dig et brev med en opgørelse af din boligstøtte for hele året.

Den bliver opgjort ud fra din årsopgørelse fra Skattestyrelsen og Skattestyrelsens eIndkomst-register, hvor hele din optjente indkomst er registreret. I opgørelsen af boligstøtten vil det fremgå måned for måned, hvis du har fået for meget eller for lidt udbetalt, og om du på den baggrund skal betale penge tilbage eller have mere udbetalt.

Har du fået under 250 kr. for meget eller for lidt udbetalt, vil du hverken få beløbet udbetalt eller skulle betale beløbet tilbage.

Hvis du siger op eller bliver fyret fra dit arbejde, skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver overfører dine feriepenge til FerieKonto.

Det betyder, at dine feriepenge bliver indberettet til Skattestyrelsen og tæller med som indkomst, når du stopper dit arbejde – også selvom du ikke har fået udbetalt pengene endnu.

Du skal derfor være opmærksom på, at du efterfølgende kan få udbetalt mindre i boligstøtte, fordi din indkomst automatisk er højere i den måned, hvor dine feriepenge er blevet indberettet.

Når du på et senere tidspunkt får udbetalt dine feriepenge, tæller de ikke med som indkomst. Du får derfor ikke mindre i boligstøtte den måned.

Hvis din indkomst ændrer sig, fx hvis du skifter arbejde, stopper på dit arbejde, får lønforhøjelse eller nedsættelse, er det en god idé at give Udbetaling Danmark besked om din ændrede indkomst.

Da du søgte boligstøtte, fortalte du Udbetaling Danmark, hvad din indkomst er. Det tal bruger vi til at beregne din boligstøtte med.

Udbetaling Danmark får hver måned oplysninger om din reelle indkomst i den foregående måned fra Skattestyrelsen.

Hvis oplysningerne fra Skattestyrelsen viser, at din indkomst i den konkrete måned var anderledes end den månedlige indkomst, du har oplyst, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned. Det kan betyde, at du har fået udbetalt for meget eller for lidt i boligstøtte. På den måde sikrer Udbetaling Danmark, at du i løbet af året får den boligstøtte, du har ret til.

Hvis du ikke selv ændrer den indkomst, som du har oplyst til os, vil du fortsætte med at få for meget/lidt i boligstøtte, og der vil komme en ny beregning hver måned, hvor vi får oplysninger fra Skattestyrelsen.

Det skyldes, at Udbetaling Danmark ikke må rette din indkomst, det er du nødt til selv at gøre. Du vil derfor opleve, at du hver måned vil få et brev fra os med en ny beregning, hvor vi beder dig rette din indkomst.

Hvis indkomsten for dig eller dem, du bor sammen med, svinger i de enkelte måneder, vil du opleve, at din boligstøtte også ændrer sig fra måned til måned. Det er med til at sikre, at du i løbet af året får den boligstøtte, du har ret til.

Du behøver altså ikke gøre noget, hvis din indkomst ikke ændrer sig fast, medmindre du har en indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark.

Hvis din indkomst ændrer sig fast, skal du læse ovenstående afsnit 'Hvad skal du gøre, hvis du tjener mere eller mindre?'.

Hvis der er stor forskel på din gennemsnitlige indkomst og den indkomst, du har oplyst til Udbetaling Danmark, kan det være en god idé at give Udbetaling Danmark besked om, at den gennemsnitlige indkomst har ændret sig. Så beregner Udbetaling Danmark udgangspunktet for din boligstøtte igen, og boligstøtten vil variere mindre.

Indkomsten kan variere, fx hvis du eller en, du bor sammen med:

 • er studerende og fx arbejder fuld tid i 3 måneder om året
 • er lønmodtager og får forskellige tillæg eller betaling for ekstraarbejde
 • er timeløns- eller vikaransat med varierende indkomst
 • er kontanthjælpsmodtager
 • har hjemmeboende børn over 18 år, der har skiftende fritidsarbejde
 • får dagpenge- eller efterløn, hvor udbetalingerne skifter mellem at dække 4 og 5 uger
 • har skiftet arbejde eller er stoppet med at arbejde.

Udbetaling Danmark må ikke rette din indkomst, det er du nødt til selv at gøre.

Hvis du har fået en ekstraordinær udbetaling

Selvom du og de andre i boligen har en fast indkomst, kan der være måneder, hvor en af jer får en ekstraordinær udbetaling, fx nogle særlige tillæg, ferietillæg, en bonus eller lignende. Det kan påvirke din boligstøtte for den konkrete måned, fordi du kan få udbetalt for meget i boligstøtte. Det er en god idé at give Udbetaling Danmark besked om det, hvis du får en ekstraordinær udbetaling.

Har du et barn over 18 år, som bor hjemme, tæller hans eller hendes indkomst med i den samlede indkomst for boligen. Den unge skal desuden også skrive under på en erklæring om solidarisk hæftelse.

Det betyder:

 • At I sammen er ansvarlige for at betale den samlede gæld tilbage, hvis personen, der modtager boligstøtten, får udbetalt for meget.
 • Du er kun ansvarlig for gæld, der opstår, når du bor i boligen.
 • Udbetaling Danmark kan opkræve for meget udbetalt boligstøtte af både den, der modtager boligstøtten og den eller dem, der hæfter solidarisk.

Når den unge bliver 18 år, bliver din boligstøtte efterfølgende beregnet ud fra, at der er en voksen mere i husstanden. Det får du automatisk brev om. Den unge skal skrive under på en erklæring om solidarisk hæftelse og får et brev om det.

Når boligstøtten bliver gjort op en gang om året, vil det fremgå, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Udbetaling Danmark sender en opkrævning til den, der er boligstøttemodtager, og en opgørelse til den, som hæfter solidarisk. På den måde er den, som hæfter solidarisk klar over, at de kan risikere at modtage en opkrævning, hvis den der modtager boligstøtten, ikke betaler tilbage.

Det er i en god idé hurtigst muligt at give Udbetaling Danmark besked, hvis den unges indkomst ændrer sig efter, den unge er fyldt 18 år, fx fordi den unge begynder at få SU.

Giv besked, hvis du skal flytte

Hvis du flytter til en anden bolig, flytter din boligstøtte ikke automatisk med. Du skal derfor fortælle Udbetaling Danmark, at du flytter, så du ikke risikerer at få for meget udbetalt til din tidligere adresse, som du skal betale tilbage.

Det er en god idé at melde flytning til folkeregisteret, inden du søger boligstøtte, fordi Udbetaling Danmark så kan behandle din sag hurtigere, og sagsbehandlingstiden kan blive kortere.

Her skal du svare på, hvornår du flytter fra den tidligere adresse, og hvornår du flytter ind i den nye. Boligstøtten bliver nemlig ikke automatisk overført fra din gamle bolig til din nye bolig.

Hvornår bliver boligstøtten udbetalt?

Hvis du har søgt boligstøtte senest 30 dage efter, du er flyttet ind, vil pengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen uanset sagsbehandlingstiden.

Søger du, efter du har boet i boligen i 30 dage, kan du få boligstøtte fra den 1. i måneden efter, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Udbetaling Danmark kan behandle din ansøgning fra den dag, du er flyttet ind. Det vil sige, at boligstøtten først kommer, efter du er flyttet ind, men den udbetales med tilbagevirkende kraft til indflytningsdatoen.

Din boligstøtte stopper på den tidligere adresse fra den dag, du flytter. Det gælder også, hvis du betaler husleje i en periode, efter du er flyttet - fx mens boligen bliver sat i stand. Du kan heller ikke få boligstøtte til to boliger, selvom du betaler husleje to steder en overgang.

Hvis du får boligstøtte og skal flytte, og du ikke ønsker at få boligstøtte til din nye adresse, skal du stoppe din boligstøtte.

Din boligstøtte stopper fra den dag, du flytter. Det gælder også, selvom du betaler husleje i en periode, efter du er flyttet.

Du vil stadig få breve fra Udbetaling Danmark

Du skal være opmærksom på, at du vil modtage breve fra boligstøtte, efter din boligstøtte er stoppet. Du kan muligvis modtage breve i op til 2 måneder, efter din boligstøtte er stoppet, fordi vi beregner boligstøtten igen. Det gør vi, hvis vi får oplysninger fra Skattestyrelsen om, at din indkomst har været højere eller lavere i de måneder, hvor du stadig fik boligstøtte.

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, vil du få en indbetalingskode, kort tid efter boligstøtten er stoppet. Der er dog nogle beløb, som vi ikke kan opkræve med det samme, og som vil blive opkrævet i forbindelse med, at Udbetaling Danmark laver den årlige opgørelse. Det er fx, hvis det viser sig, at du har fået udbetalt for meget i boligstøtte, da du stadig fik det udbetalt. Normalt trækker vi det fra i næste udbetaling, men da du ikke længere får boligstøtte, opkræver Udbetaling Danmark det først i den årlige opgørelse.

En gang om året opgør Udbetaling Danmark, om den boligstøtte, som du har fået i året før, er korrekt. I den forbindelse vil du modtage et brev, hvor vi har gjort din boligstøtte op. Der kan du også se, om du har fået den boligstøtte, du har ret til, om du skal betale penge tilbage, eller om du skal have mere udbetalt i boligstøtte.

Giv besked, hvis din husleje stiger eller falder

Når du får boligstøtte, skal du oplyse din husleje. Stiger eller falder din husleje, skal du give Udbetaling Danmark besked om det, da det kan påvirke, hvor meget du kan få i boligstøtte.

Bor du til leje privat?

Når du bor til leje privat, skal du altid give Udbetaling Danmark besked, hvis din husleje ændrer sig. Det gør du ved at sende dokumentation om ændringen til os. Det kan fx være en kopi af den varsling, du har fået fra din udlejer om, at huslejen stiger eller en kopi af din kvittering for huslejebetalingen. Udbetaling Danmark medregner først stigningen, når den træder i kraft og tidligst fra den næstfølgende måned efter, at du har sendt oplysningen.

Bor du til leje hos et boligselskab?

Når du bor til leje hos et almennyttigt boligselskab, får Udbetaling Danmark automatisk besked fra boligselskabet, hvis din husleje ændrer sig. Du skal derfor ikke selv give Udbetaling Danmark besked, hvis din husleje ændrer sig. Almennyttige boliger er lejeboliger, der ejes af boligselskaber eller organisationer. 

Når du får boligstøtte, skal du oplyse din husleje. Stiger eller falder din husleje, skal du give Udbetaling Danmark besked om det, da det kan påvirke, hvor meget du kan få i boligstøtte.

Udbetaling Danmark skal bruge din husleje uden forbrug.

Når du oplyser din husleje uden forbrug, skal du fratrække udgifter til:

 • el
 • varme
 • varmt vand
 • fællesantenne
 • telefon, internet eller bredbånd
 • leje, du har betalt forud
 • indskud og afdrag på indskud
 • garage eller carport
 • møbler, hvis du lejer en møbleret bolig.

Hvis dine udgifter til fx aconto varme eller el stiger, fordi du bruger mere, får du derfor ikke udbetalt mere i boligstøtte.

Hvis du betaler for forbedringer, skal du lægge det til din husleje

Betaler du særskilt til forbedringer af din bolig, fx nyt køkken eller bad, skal du lægge det beløb til din husleje og oplyse Udbetaling Danmark om det.

Giv besked, hvis der flytter en ind eller ud hos dig

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der flytter en person ind eller ud af din bolig, uanset om det er et husstandsmedlem eller en logerende. Hvor meget, du kan få i boligstøtte, afhænger af, hvem der bor i boligen.

Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked om ændringer i, hvem der bor i boligen. Du risikerer at få for meget udbetalt, som du skal betale tilbage, hvis ikke du giver besked, eller du kan risikere, at du får for lidt udbetalt.

Hvad er et husstandsmedlem?

I bor i et fællesskab og deler boligen på lige fod, hvilket betyder, at husstandsmedlemmet kan stå på lejekontrakten, men ikke nødvendigvis gør det.

Et husstandsmedlem er enten

 • bofælle (sambo)
 • god ven
 • ægtefælle
 • samlever
 • kæreste
 • dit barn/barnebarn.

Husstandsmedlemmer er en del af din boligstøttesag. Det betyder, at deres indkomst tæller med i beregningen, hvis de er over 18 år. Husstandsmedlemmer, som er over 18 år, hæfter også for eventuel boligstøttegæld.

Børns indkomst tæller ikke med i beregningen. Bor et barn både hos dig og på en anden adresse, fx hos den anden forælder, indgår barnet kun i beregningen af boligstøtte til én adresse. Det er den adresse, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Hvis en person er under 18 år og ikke er barn af nogen i husstanden, vil personens indkomst dog også tælle med i beregningen.  

Hvad er en logerende?

Personen er lejer hos dig, hvilket betyder, at der er en mundtlig aftale eller en skriftlig lejekontrakt mellem jer. Du er udlejer i forhold til den, der bor hos dig, og I deler ikke lejemålet. Den, du lejer ud til, råder kun over det eller de værelser, I har aftalt. Lejer kan derudover have adgang til fx køkken, bad og eller andre rum.

En lejer må ikke være

 • bofælle (sambo)
 • ægtefælle
 • samlever
 • au pair
 • dit barn/barnebarn.

En lejer er ikke en del af din boligstøttesag og hæfter ikke for eventuel boligstøttegæld.

Når du modtager boligstøtte og bor sammen med andre, vil du og dem, du bor med, støde på begrebet om solidarisk hæftelse. Alle du bor sammen med, der er over 18 år, skal underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse.

Det betyder,

 • at I sammen er ansvarlige for at betale den samlede gæld tilbage, hvis personen, der modtager boligstøtten, får udbetalt for meget.
 • at man kun er ansvarlig for gæld, der opstår, når man bor i boligen.
 • at Udbetaling Danmark kan opkræve for meget udbetalt boligstøtte af både den, der modtager boligstøtten, og den eller dem, der hæfter solidarisk.

Når boligstøtten bliver gjort op en gang om året, vil det fremgå, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Udbetaling Danmark sender en opkrævning til den, som er boligstøttemodtager, og en opgørelse til den, der hæfter solidarisk. På den måde er den, som hæfter solidarisk klar over, at han/hun kan risikere at modtage en opkrævning, hvis den, der modtager boligstøtten, ikke betaler tilbage.

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i forhold til din boligstøtte, hvis du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode. 

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din boligstøtte, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, får du et brev og skal ringe til Udbetaling Danmark. 

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har opholdstilladelse og får adresse hos dig, får du et brev fra Udbetaling Danmark.

Du skal ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, om det betyder noget for din boligstøtte. Ring så hurtigt som muligt, så du får det rigtige i boligstøtte måneden efter.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din boligstøtte. Udbetaling Danmark vurderer, hvad det betyder i din konkrete situation, når du ringer til dem.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter. 

Husk at ringe

Det er vigtigt, at du ringer. Hvis Udbetaling Danmark ikke hører fra dig inden fristen i brevet, vil de ukrainske flygtninge automatisk tælle med, når Udbetaling Danmark beregner din boligstøtte. 

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, eller du udlejer et værelse til dem, har det betydning for din boligstøtte. Du kan beregne, hvad det betyder her: 

Hvis du låner dit sommerhus ud

Det har ingen betydning for dit varmetillæg, hvis du lader andre bo gratis i dit sommerhus eller lignende, som ikke er din egen faste bolig. 

Kan ukrainske flygtninge få boligstøtte?

Ukrainske flygtninge, der bor i egen bolig, kan søge boligstøtte på samme vilkår som danske statsborgere.

Hvis du får andre ydelser fra Udbetaling Danmark

Du kan godt leje et værelse ud og stadig få boligstøtte. Du skal bare huske at give besked til Udbetaling Danmark om, at du lejer et værelse ud. Du skal oplyse, hvor mange værelser, du lejer ud, og hvor meget du får i lejeindtægt.

Når du lejer et værelse ud, indgår værelset ikke i beregningen af din boligstøtte. Det betyder, at der bliver trukket et antal kvadratmeter og en huslejeindtægt fra, når vi beregner din boligstøtte. Vær derfor forberedt på, at det påvirker din boligstøtte, når du lejer et værelse ud.

Når du har lejet et værelse i en andens bolig, kan du normalt ikke få boligstøtte, da du som udgangspunkt skal have adgang til dit eget køkken.

Du kan heller ikke selv få boligstøtte, hvis du er en del af husstanden og har fuld adgang til hele boligen, fx hvis du bor sammen med din kæreste, din ægtefælle eller dine forældre - heller ikke selvom du betaler for at bo der. Dit lejemål hindrer ikke, at den, som lejer lejligheden, kan være berettiget til boligstøtte.

Giv besked, hvis der er ændringer i din bolig

Du skal give Udbetaling Danmark besked om boligændringer, da det kan påvirke, hvor meget du kan få udbetalt i boligstøtte.

En boligændring kan fx være:

 • Ændring i antal af kvadratmeter
 • Ændring i antal værelser 
 • Hvis du betaler aconto vand/varme
 • Hvis du betaler for at vedligeholde boligen indvendigt eller udvendigt
 • Hvis du eller en person, du bor sammen med, overtager boligen som andelshaver eller ejer

Hvordan giver du Udbetaling Danmark besked om boligændringer?

Når du skal give besked om ændringer i din bolig, skal du sende dokumentation med.

Det kan fx være:

 • En PBS-oversigt
 • En betalingskvittering
 • Et brev fra udlejer om ændringen.

Giv besked, hvis din formue bliver større eller mindre

Hvis din formue stiger

Hvis din formue stiger, vil det først få indflydelse på din boligstøtte fra det efterfølgende år.

Hvis din formue falder

Hvis din formue samlet set falder med mere end 100.000 kr., har du ret til at få en ny beregning af din boligstøtte, og det kan betyde, at du skal have mere i boligstøtte.

Herefter får du automatisk et brev om, hvor meget du kan få udbetalt i boligstøtte. Den nye beregning vil først få virkning fra måneden efter, du har oplyst om ændringen af din formue.

Du kan løbende ændre dine tal på din personlige side 'Min boligstøtte', når din formue falder, men det vil først få betydning for din boligstøtte, når din formue er faldet med mere end 100.000 kr.

Giv besked, hvis du har fået et barn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte