Ansøg om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Her kan du søge om erstatning hos Erstatningsnævnet, hvis du har fået en personskade, på grund af en straffelovsovertrædelse.

Er du fritaget fra digital post, eller kan du af andre årsager, for eksempel på grund af et fysisk eller psykisk handicap, ikke ansøge digitalt, kan du få et ansøgningsskema hos politiet. I skemaets punkt 8 skal du oplyse, hvorfor du ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Det udfyldte skema afleverer du til politiet der, hvor du har anmeldt straffelovsovertrædelsen. Politiet videresender din ansøgning til Erstatningsnævnet.

Kontakt