Opholdsgrundlag, når du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du tredjelandsstatsborger*, og har du opholdstilladelse i Danmark som studerende, må du ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse.

Du kan miste din ret til ophold i Danmark, hvis du modtager offentlig hjælp til forsørgelse fx børnetilskud, boligstøtte eller barselsdagpenge.

Det er dit eget ansvar, at du overholder de regler, der gælder for din ret til ophold i Danmark.

Har du spørgsmål til reglerne for dit ophold i Danmark, skal du kontakte udlændingemyndighederne – se www.nyidanmark.dk.

*Du er tredjelandsstatsborgere, hvis du er statsborger i et land uden for Norden eller EU/EØS.