Godkendelse af udenlandske eksamener

Læs om at få din udenlandske uddannelse vurderet og anerkendt i Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har taget en uddannelse i udlandet, kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurdere, hvad den svarer til i Danmark. Du kan blandt andet bruge vurderingen til at forklare dine kvalifikationer for en arbejdsgiver eller til at dokumentere dit uddannelsesniveau over for et uddannelsessted, hvis du ansøger om optagelse.

Læs mere om at få vurderet din udenlandske uddannelse:

For at arbejde inden for et lovreguleret erhverv skal man have godkendt sine udenlandske kvalifikationer hos den ansvarlige myndighed. For eksempel skal man have autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, før man kan arbejde som læge, sygeplejerske m.m.

For EU- og EØS-statsborgere er der lavet særlige regler, der gør godkendelsen lettere.

Se, om dit erhverv er lovreguleret, og hvilke regler der gælder:

Du kan ikke klage over en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men styrelsen tager stilling til alle henvendelser og kan vælge at foretage en ny vurdering, hvis du fx har nye oplysninger om din udenlandske uddannelse.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på optagelse på en uddannelse. Uddannelsesstedet skal have din klage senest 2 uger fra den dag, afgørelsen er sendt.

Du kan klage, hvis du er uenig i en afgørelse om merit for din udenlandske uddannelse. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til uddannelsesstedet, så den er fremme inden 4 uger efter, at du har fået afgørelsen.