Arbejde i Danmark

Hvis du som udlænding ønsker at arbejde i Danmark, er der mange ting, du skal være opmærksom på

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Først og fremmest skal du have ret til at bo og arbejde i Danmark.

  • hvis du er nordisk statsborger, kan du frit bo og arbejde i Danmark
  • hvis du er EU/EØS-statsborger, skal du have et EU-opholdsdokument, som beviser, at du har ret til at bo og arbejde i Danmark.
  • hvis du er statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, skal du have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne bo og arbejde i Danmark.

Uanset hvilket statsborgerskab, du har, skal du gå til din kommunes borgerservice og få et cpr-nummer og et sundhedskort. Husk at bestille tid.

Læs mere om nordiske statsborgere

Læs mere om EU/EØS-statsborgere

Læs mere om statsborgere fra et land uden for EU/EØS

Hvis du som udlænding arbejder i Danmark, har du som udgangspunkt de samme arbejdsvilkår som danske statsborgere – uanset, om du arbejder i den private eller den offentlige sektor. Du arbejder altså under de samme vilkår med hensyn til løn, ferie, afskedigelse, arbejdsløshed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Læs mere om arbejdsvilkår og rettigheder på workindenmark.dk

Her er nogle links, som kan være relevante under jobsøgning i Danmark.

Jobnet.dk

Jobnet.dk er Danmarks største jobportal, og portalen er de danske jobcentres tilbud på internettet til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet.

Workindenmark

Web-portalen workindenmark.dk tilbyder vejledning om international rekruttering for både arbejdsgivere og udenlandske jobsøgere samt en job- og cv-bank, der er skræddersyet til international rekruttering.

På portalen kan du få viden om arbejds- og levevilkårene, fx skatteforhold og boligsituationen i Danmark.

I job-banken kan du finde ledige jobs, og i cv-banken kan du lægge dit cv ind. Hjemmesiden findes på dansk, engelsk, tysk og polsk.

EURES

EURES (European Employment Service) er et fælles-europæisk jobformidlingssystem.

Øresundsregionen

Jobcentrene på Sjælland og Bornholm samarbejder med arbejdsformidlingen i Skåne om at bidrage til udviklingen af et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. På Jobnet.dk kan man finde stillinger i hele Øresundsregionen. Oresunddirekt.com tilbyder desuden vejledning om at arbejde i Danmark på svensk og engelsk.

Grænselandet

Oplysninger om rekruttering og arbejdsmarkedsforhold på tværs af den dansk-tyske grænse kan du finde på Eures-kompas.eu.

Hvis du overvejer at starte egen virksomhed i Danmark eller udvide din eksisterende virksomhed med en filial i Danmark, kan du finde nyttige oplysninger på Investindk.com

Hvis du bor eller arbejder i Danmark, har du pligt til at betale skat efter danske regler. For at kunne betale skat, skal du have et cpr-nummer og et skattekort.

Læs mere om skattereglerne hos workindenmark.dk

Hvis du som nordisk statsborger arbejder eller opholder dig i Danmark i en periode, forpligter du dig også til at betale skat efter danske regler. Du kan dog fortsat råde over en bolig og være forpligtet til at betale skat i det land, hvor du bor eller er flyttet fra.

Hvis du er fuldt skattepligtig i 2 lande, vil du som udgangspunkt skulle betale skat i begge lande af samme indkomst og formue. I disse tilfælde er det vigtigt at få klarlagt, i hvilket land du har skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i den nordiske skatteaftale, så du undgår at blive dobbeltbeskattet.

Du kan læse mere om skattepligt og dobbeltbeskatning på Nordisk eTax:

Hvis du har gjort en uddannelse færdig i udlandet og ønsker at søge arbejde i Danmark på baggrund af uddannelsen, kan du få den vurderet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Styrelsen hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vurderingen kan bruges til at dokumentere dine kvalifikationer over for en arbejdsgiver.

Der findes ca. 130 lovregulerede erhverv i Danmark – fx læge, folkeskolelærer, advokat og brandmand. Hvis du ønsker at søge job inden for et af de lovregulerede erhverv, er det nødvendigt at få dit udenlandske eksamensbevis godkendt, da du skal kunne opfylde en række specifikke krav.

Bemærk, at der findes særlige regler for EU/EØS-borgere.

Du kan klage over afgørelsen på en ansøgning om opholdstilladelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du kan klage over afgørelsen på en ansøgning om EU/EØS-opholdsbevis til Udlændingestyrelsen.

Du kan ikke klage over de vurderinger, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen træffer, men styrelsen skal tage stilling til alle henvendelser, den modtager, og kan vælge at foretage en ny vurdering, hvis du fx har nye oplysninger om din udenlandske uddannelse.

Hvis du ønsker at klage over et afslag om optagelse på en uddannelse, skal du henvende dig til uddannelsesstedet.

Hvis du er uenig i en afgørelse om merit for din udenlandske uddannelse, kan du klage til Kvalifikationsnævnet via uddannelsesstedet.

Du kan se de gældende love og regler om ophold i Danmark i 'Bekendtgørelse af udlændingeloven'.

Betingelserne for udstedelse af registreringsbevis følger af EU-opholdsbekendtgørelsen:

Du kan læse mere om skatteregler i Dobbeltbeskatningsaftalen, en overenskomst indgået mellem de nordiske lande:

Du kan se de gældende love og regler om godkendelse af udenlandske eksamensbeviser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet: