Organisationer for etniske minoriteter

Der findes forskellige organisationer, som varetager etniske minoriteters interesser i Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Landets kommuner kan vælge at nedsætte et integrationsråd, som har til formål at sikre en kvalificeret rådgivning på integrationsområdet i kommunen.

Integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer, der alle bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne, og hvert integrationsråd skal desuden udpege en repræsentant og en stedfortræder til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af fx køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap.

Den tidligere komité Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har fået sine opgaver overført til Ligebehandlingsnævnet.

Udover de offentlige institutioner findes der en række private organisationer, foreninger og centre, der på forskellig vis arbejder med flygtningespørgsmål og ligebehandling af indvandrere.