Sagsomkostninger ved retssager

Taber du en retssag, skal du normalt betale både dine egne og modpartens sagsomkostninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Taber du en retssag, har du normalt pligt til at betale de udgifter, som modparten har haft som følge af retssagen. Den tabende part skal derfor betale både sine egen og modpartens omkostninger.

Har sagen ikke nogen egentlig vinder, kan domstolen beslutte, at du skal betale sagens omkostninger delvist, det vil sige, at hver af parterne skal betale deres egne omkostninger.

Har du fået udpeget en forsvarer, advokat, i en straffesag, vil det offentlige i første omgang betale forsvareren. Det er domstolen, der fastsætter salæret til den udpegede forsvarer.

Bliver du som den sigtede frifundet, er den udpegede forsvarer gratis.

Bliver du derimod dømt og straffet, er det normalt domstolen, der bestemmer, om du skal betale forsvareren og sagens øvrige omkostninger.

Vælger du som sigtet i en straffesag selv en advokat til at tage sig af din sag, skal du som udgangspunkt selv betale udgiften.