Militærnægter

Du kan søge om at blive militærnægter af samvittigheds­mæssige grunde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan søg om at blive militærnægter, hvis du af samvittighedsgrunde ikke finder det foreneligt at aftjene din værnepligt.

Tjenestetiden som militærnægter er den samme, som den du overføres fra i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Hvis du i løbet af din tjenestetid bliver overflyttet fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til militærnægtertjeneste, skal du udføre militærnægtertjeneste i et antal dage, der svarer til den resterende del af din tjenestetid som værnepligtig.

Du får flere oplysninger om militærnægtertjeneste på Forsvarets Dag. Forsvarets Dag erstatter det, der tidligere hed session, og du skal afsætte én dag til helbredsundersøgelse, skriftlig prøve m.m.

Som militærnægter starter du med en introduktion i Militærnægteradministrationen. Her får du bl.a. informationer om tjenesten og om mulighederne for at blive udstationeret på forskellige typer institutioner.

Tjenestetiden kan foregå på fx sociale og kulturelle institutioner, organisationer med tilknytning til FN, kirkelige og fælleskirkelige organisationer, samt miljøorganisationer. Institutionerne er spredt over hele landet.

Efter introduktionen foregår resten af tjenesten på udstationeringsstedet.

Du får udbetalt et dagligt vederlag og daglige kostpenge, så længe du er i tjeneste. Desuden optjener du hjemsendelsespenge. Det daglige vederlag og hjemsendelsespengene er B-indkomst, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (8%) af B-indkomsten. Kostpengene er skattefri.

Bliver du udstationeret, kan du få en boliggodtgørelse. Det sted, du bliver udstationeret til, kan muligvis stille et værelse til rådighed for dig.

Hvis din tjeneste er på mere end 30 dage, og anvender du sit eget tøj, så får du en beklædningsgodtgørelse. Godtgørelsen er et skattefrit engangsbeløb, og det bliver overført til din NemKonto ved første lønoverførsel.

Under tjenesten kan du, med visse begrænsninger, rejse frit inden for landets grænser, fordi militærnægterne er omfattet af ordningen om fri befordring af værnepligtige.

Se de aktuelle takster i Q&A'en på denne side:

Får du afslag på ansøgning om at blive overført til militærnægtertjeneste, kan du klage til Forsvarsministeriet.

Du skal sende klagen enten direkte til ministeriet, eller til Militærnægteradministrationen, der videresender klagen sammen med kopi af sagens akter til Forsvarsministeriet.

Kontakt

72 81 90 00 ( Telefontid)

fps-vpl@mil.dk

Lautruphøj 8
Postbox 345
2750 Ballerup