Frivillig soldat i Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabs&shyorganisation

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hjemmeværnet er en frivillig og ulønnet militær beredskabsorganisation, der løser opgaver til støtte for Forsvaret og civile myndigheder som for eksempel Politi, Skat og Beredskabsstyrelen.

Vi støtter blandt andet med bevogtning af militære installationer, overvågning af luftrummet og suverænitetshåndhævelse til søs. Vi støtter også med eftersøgning af forsvundne personer på land og til havs, miljøopgaver i danske farvande, hjælp ved oversvømmelser, m.m.

Vores fundament er de mange frivillige ildsjæle og en militær organisation, der gør os i stand til at rykke hurtigt og effektivt ud. Hjemmeværnet består af knap 14.000 aktive frivillige samt ca. 30.000 i reservestyrken.

Hjemmeværnet løser krævende opgaver, der er afgørende for, at samfundet kan fungere i krise og krig. Derfor stiller vi en række krav til dig som ansøger, før du kan blive frivillig i Hjemmeværnet.

Du skal:

  • være fyldt 18 år
  • være dansk statsborger eller have boet i Danmark i mindst 5 år
  • have en rimelig fysik
  • findes egnet til tjeneste. 

Herudover er der en række forhold, der kan påvirke din ansøgning. De er relateret til din straffeattest og dit helbred. Hver ansøgning vurderes individuelt.

Ansatte i Forsvaret eller Politiet 

Selvom du er ansat i Forsvaret, Politiet eller besidder en funktion, som har rådigheds-/reaktionsstyrkekontrakt, kan du godt optages som frivillig i Hjemmeværnet. Dog kan der gælde særlige forhold for dig.

Kontakt Hjemmeværnskommandoens rekrutteringstelefon på 2924 7804 for yderligere oplysninger.

Som Hjemmeværnssoldat er du forpligtet til at forrette tjeneste under krig og andre ekstraordinære forhold samt give møde i fredstid ved katastrofealarm.