Beskyttelsesrum og sikringsrum

Rummene kan anvendes til andre formål, når de ikke skal anvendes som beskyttelsesrum.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Beskyttelsesrum og sikringsrum dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb m.v.

Rummene er konstrueret så robust, at de er egnede til beskyttelse mod luftangreb.

I fredstid kan beskyttelsesrum og sikringsrum benyttes til andre formål, fx til opbevaring, musikøvelokale m.v. Benyttelsen må ikke forringe rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum.

Rummene er ikke klargjorte og kan derfor ikke umiddelbart tages i brug i tilfælde af uvarslede hændelser.

Hvis situationen kræver det, kan forsvarsministeren anmode kommunerne om at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar, og ministeren kan udstede regler om klargøring af sikringsrum inden for et vist tidsrum (varsel). Dette tidsrum (varsel) er ikke fastsat på nuværende tidspunkt.

Ansvaret for de offentlige beskyttelsesrum ligger hos den enkelte kommune.

Det betyder, at kommunen har ansvar for:

  • administration
  • opførelse
  • vedligeholdelse
  • drift
  • klargøring

Mange kommuner har overdraget ansvaret for administrationen til det kommunale eller fælleskommunale redningsberedskab (brandvæsnet).

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for det lovgivningsmæssige grundlag for kommunernes administration af området.

Beredskabsstyrelsen udarbejder med jævne mellemrum analyser og rapporter om beskyttelsesrum og sikringsrum.