Advokater og forsvarere

Hvis du er sigtet, har du ret til en forsvarer

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du sigtet for en forbrydelse, har du ret til at vælge en advokat som din forsvarer. Under afhøringen hos politiet kan advokaten være til stede og støtte dig.

Bliver du fremstillet for en domstol med henblik på varetægtsfængsling eller anholdelse, skal dommeren udpege, beskikke, en forsvarsadvokat, hvis du ikke selv har valgt en.

Der findes ikke en fast pris på advokaters ydelser, men advokater har pligt til at oplyse om størrelsen af deres salær eller om hvilke hovedelementer, der vil indgå i det salær, du skal regne med at betale. Advokater har pligt til at opkræve et rimeligt salær.

Du har desuden mulighed for at få gratis retshjælp.

Anklagemyndigheden er statens advokat og står for forløbet ved de danske domstole. Anklagemyndigheden består af:

  • rigsadvokaten
  • statsadvokaterne
  • politimestrene

Det er anklagemyndigheden der tager stilling til, hvorvidt der er beviser nok til at føre en retssag. Det er derfor anklagemyndigheden, der anlægger sag, hvis den mener, at loven er blevet brudt.

På domstolenes hjemmeside kan du læse om forskellige typer sager, og hvad du skal gøre, hvis du eller dine pårørende er blevet en del af en retssag.

Advokater er underlagt en lang række krav til deres adfærd og etik. Du kan se en oversigt over reglerne hos Advokatsamfundet, som fører tilsyn.

Du kan gratis klage til Advokatnævnet over advokatens adfærd og salær. Læs mere om klageadgangen på Advokatnævnets hjemmeside eller gå direkte til selvbetjeningen.