Book aktiviteter i naturen

Du skal søge om tilladelse, hvis du fx vil overnatte på Naturstyrelsens lejrpladser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal have tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis du ønsker at afholde en aktivitet på styrelsens natur- og skovarealer, som fx kan tænkes at støje eller påvirke skovens dyr og planter. Tilladelsen kan du søge om via Naturstyrelsens online bookingsystem, Book i naturen.

Følgende aktiviteter kræver bl.a. tilladelse fra Naturstyrelsen:

  • sejlads på søer og åer
  • ridning
  • klatring
  • hundetræning
  • kommercielle arrangementer.

Omvendt kræver disse aktiviteter i det fri som udgangspunkt ikke tilladelse fra Naturstyrelsen:

  • almindelige skovture
  • ekskursioner med skoleklasser
  • naturvejlederture
  • fugleture.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde et mere deltaljeret overblik over aktiviteter i naturen, og hvilke der i givet fald behøver godkendelse fra styrelsen.

Start Book i naturen

En stor del af lejrpladserne på Naturstyrelsens arealer er forbeholdt organisationer og grupper, som fx spejdere, skoler og børneinstitutioner, men du kan også booke overnatning på pladser som privatperson.

Lejrpladserne kan frit benyttes i dagtimerne, men overnattende gæster har fortrinsret til pladserne.

Mindre grupper kan også benytte Naturstyrelsens primitive overnatningspladser eller områder med fri teltning. Her skal du ikke reservere plads i forvejen.