Støtte fra Statens Kunstfond

Du kan søge om støtte fra Statens Kunstfond inden for 7 forskellige områder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Statens Kunstfond giver støtte til professionel kunst inden for kunstarterne litteratur, billedkunst, musik, scenekunst, arkitektur, film, kunsthåndværk og design.

Det er de kunstfaglige udvalg, som vurderer, hvad der er professionel kunst og træffer afgørelser om støtte på baggrund af en ansøgning.

Start Søg kunststøtte

På siden kunst.dk kan du finde en liste over alle puljer og tilskud. Du har mulighed for at indsnævre listen efter hvert kunstområde. Til hvert tilskud er der et ansøgningsskema, som du åbner, udfylder og sender digitalt.

Kig ansøgningsskemaet igennem og hav dine tekstbidrag og bilag klar, inden du går i gang. Orienter dig grundigt i tilskuddets formål og kriterier.

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur giver tilskud til forskellige arkitekturformål. Arkitekturudvalget uddeler 3-årige stipendier, legater, projektstøtte og recidency-ophold.

På kunst.dk kan du søge tilskud, læse nyt fra udvalget og se særlige initiativer på arkitekturområdet.

Du kan også få et overblik over muligheder for at komme ud i verden og et hurtigt indblik i, hvem der tidligere har fået tilskud.

Statens Kunstfonds 2 billedkunstudvalg giver tilskud til forskellige billedkunstformål.

På kunst.dk kan du søge tilskud, læse nyt fra udvalgene og se særlige initiativer på billedkunstområdet.

Du kan også få et overblik over muligheder for at komme ud i verden og et hurtigt indblik i, hvem der tidligere har fået tilskud.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film uddeler 3-årige stipendier samt arbejds- og rejselegater. Udvalget kan også præmiere kunstneriske værker.

På kunst.dk kan du søge tilskud, læse nyt fra udvalget og se særlige initiativer på filmområdet.

Du kan også få et overblik over muligheder for at komme ud i verden og et hurtigt indblik i, hvem der tidligere har fået tilskud.

Statens Kunstfonds 2 litteraturudvalg giver tilskud til forskellige litterære formål.

På kunst.dk kan du søge tilskud, læse nyt fra udvalgene og se særlige initiativer på litteraturområdet.

Du kan også få et overblik over muligheder for at komme ud i verden og et hurtigt indblik i, hvem der tidligere har fået tilskud.

Statens Kunstfonds 2 kunsthåndværk- og designudvalg giver tilskud til forskellige kunsthåndværk- og designformål.

På kunst.dk kan du søge tilskud, læse nyt fra udvalgene og se særlige initiativer på kunsthåndværk- og designområdet.

Du kan også få et overblik over muligheder for at komme ud i verden og et hurtigt indblik i, hvem der tidligere har fået tilskud.

Statens Kunstfonds 2 musikudvalg giver tilskud til forskellige musikformål.

På kunst.dk kan du søge tilskud, læse nyt fra udvalgene og se særlige initiativer på musikområdet.

Du kan også få et overblik over muligheder for at komme ud i verden og et hurtigt indblik i, hvem der tidligere har fået tilskud.

Statens Kunstfond 2 scenekunstudvalg giver tilskud til forskellige scenekunstformål.

På kunst.dk kan du søge tilskud, læse nyt fra udvalgene og se særlige initiativer på scenekunstområdet.

Du kan også få et overblik over muligheder for at komme ud i verden og et hurtigt indblik i, hvem der tidligere har fået tilskud.