Foreninger

Enhver kan danne en forening uden tilladelse, så længe formålet er lovligt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der findes mange foreninger i Danmark, og de spiller en stor rolle i kultur- og fritidslivet. En forening er en sammenslutning af personer, der har et fælles formål. Så længe formålet er lovligt, sikrer grundloven, at enhver kan danne en forening uden tilladelse.

Idrætsforeninger, politiske og religiøse foreninger, jagtforeninger, hobbyforeninger m.m. har det til fælles, at de er baseret på medlemmernes fritidsinteresse, overbevisning eller hobby. Sådan nogle foreninger skal ikke meldes til Foreningsregistret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Du kan se, hvilke foreninger der skal registreres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Biblioteket og kommunens fritidsforvaltning har ofte oplysninger om, hvilke foreninger der findes i lokalområdet.

At stifte en forening er normalt et privat anliggende. På den stiftende generalforsamling vedtager deltagerne en foreningsvedtægt, der fastlægger rammerne for foreningen og medlemmernes forhold til foreningen. Det gælder bl.a. regler for medlemskab, udmeldelse og eksklusion.

Et politisk parti er også en forening, og du kan læse om dannelse af et nyt parti på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. 

Der findes adskillige bøger om, hvordan du stifter og driver en forening. Bøgerne kan du finde på bibliotek.dk.

Der er mange muligheder for at blive frivillig i Danmark. Hvis du gerne vil i gang med frivilligt arbejde i dit lokalområde, kan du kontakte et frivilligcenter i nærheden.

Frivillig fredag

Den sidste fredag i september er national dag for frivilligt arbejde.

Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. Dagen er en markering og anerkendelse af frivillighed inden for alle områder og for alle typer mennesker samt for dyr. Du kan arbejde med natur, kultur, sociale aktiviteter, idræt, integration, børn, unge, ældre med mere.

Hvis du vil prøve kræfter med frivilligt arbejde, er Frivillig Fredag et godt sted at starte, og på hjemmesiden kan du finde aktiviteter i dit nærområde.