Medlemskab af folkekirken

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du kontakte præsten eller kirkekontoret i dit sogn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du bliver døbt, bliver du automatisk medlem af folkekirken.

Som medlem af folkekirken betaler du kirkeskat. Kirkeskatten er et medlemsbidrag, der beregnes ud fra folkekirkemedlemmernes skattepligtige indkomst og opkræves sammen med skat til staten og kommunerne.

Du kan ikke være medlem uden også at være døbt. Det er mest almindeligt, at man bliver døbt, inden man fylder et halvt år eller i konfirmationsalderen, men det er også muligt at blive døbt som voksen.

Indmeldelse

Hvis du ikke er blevet døbt, og du ønsker at melde dig ind i folkekirken, skal du henvende dig til din sognepræst eller kordegn for at blive døbt. Børn, der er fyldt 15 år, skal give deres samtykke, inden de kan meldes ind i folkekirken. Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken.

Jeg vil gerne genindmeldes

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, skal du henvende dig skriftligt til den kirkebogsførende sognepræst. Så er du genindmeldt, når anmeldelsen er registreret.

Andre kristne trossamfund end folkekirken

Hvis du kan dokumentere, at du er døbt i et andet, kristent trossamfund end folkekirken, kan præsten ikke afslå din anmodning om at blive medlem af folkekirken. Hvis du flytter til Danmark fra udlandet som døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund, optages du automatisk som medlem af folkekirken med mindre, du på folkeregistrets indrejseblanket fravælger det.

Du kan i CPR-registeret se, om du er medlem af folkekirken.

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal ved anmodningen om udmeldelse oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat.

Når du ikke er medlem af folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til Skattestyrelsen, som retter fejlen.

Melder du dig ud af folkekirken, betyder det, at du ikke har ret til samme kirkelige handlinger, som dem, der er medlemmer. Fx kan du kun blive viet i kirken, hvis mindst den ene del af brudeparret er medlem.

Desuden kan du normalt kun blive begravet med deltagelse af en præst, hvis du er medlem af folkekirken, når du dør. Og taksterne for gravsteder er ofte højere for ikke-medlemmer.

Samtidig gælder det, at når du har meldt dig ud af folkekirken, kan du ikke stemme ved eller stille op til menighedsrådsvalg.

Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken.

Du skal selv give besked til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Herefter bliver det registreret i den elektroniske kirkebog og CPR-registret, at du er udtrådt af folkekirken.

Har du fået afslag på din ansøgning om medlemskab af folkekirken, kan du klage til biskoppen i dit stift. Hvis du er utilfreds med biskoppens afgørelse, har du mulighed for at klage til Kirkeministeriet.

Hvis din præst mod din vilje har besluttet, at du ikke længere kan være medlem af folkekirken, kan du også klage til biskoppen i dit stift. Biskoppens afgørelse kan ankes til Kirkeministeriet.