Lejlighedstilladelser

Offentlige arrangementer, hvor du serverer øl eller bordvin, kan kræve en lejlighedstilladelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er fyldt 18 år, må du gerne holde fester, møder eller lignende arrangementer, hvor der serveres drikkevarer, dog ikke stærke drikke. Foregår serveringen udendørs, skal politiet underrettes senest tre dage før.

Er du fyldt 25 år, kan du afholde arrangementer, hvor der serveres øl og bordvin indendørs for maksimum 150 personer uden at søge om lejlighedstilladelse. Du skal dog underrette politiet om arrangementet senest tre dage, før det finder sted.

Hvis du er fyldt 25 år, skal du søge om lejlighedstilladelse hos politiet, hvis du skal afholde et arrangement for mere end 150 personer, hvor der serveres øl og bordvin. Det gælder uanset om arrangementet afholdes indendørs eller udendørs.

Alle udendørs arrangementer, hvor der serveres øl og bordvin, kræver tilladelse uanset antallet af deltagere.

Du skal søge politiet om en lejlighedstilladelse, hvis dit arrangement opfylder et af følgende punkter:

  • I skal være mere end 150 mennesker
  • det skal foregå udendørs
  • der skal serveres øl eller bordvin

Hvis du vil klage over politiet, skal du henvende dig til statsadvokaten senest seks måneder efter episoden, du vil klage over, har fundet sted.