Arkiver og slægtsforskning

Brug Rigsarkivet til at finde oplysninger, dokumentation og slægtsforskning

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Brug data og arkivalier i Rigsarkivet

Rigsarkivet indsamler og bevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden.

Rigsarkivet er tilgængeligt for alle. Samlingerne dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie gennem næsten 1000 år, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Du kan finde arkiver fra alle statslige danske myndigheder og fra mange regionale og kommunale myndigheder og organer. Men også arkiver fra privater virksomheder, foreninger, institutioner og personer.

Du har mange muligheder for at bruge Rigsarkivet online:

Arkivalieronline

Giver adgang til 100 mio. sider med indscannede arkivalier.

Daisy (Dansk Arkivalieinformationssystem)

Et elektronisk register over Rigsarkivets samlinger. I Daisy kan du finde oplysninger om, hvem der har skabt arkivalierne i samlingerne, hvad arkivalierne består af, og hvor arkivalierne findes. Oplysningerne kan bruges til online bestilling af arkivalier, der kan benyttes på læsesalene.

Dansk Demografisk Database

I Dansk Demografisk Database kan du søge efter enkeltpersoner i forskellige kilder, bl.a. folketællinger og databaser over indvandrede og udvandrede. Du finder ikke originale arkivalier, men informationer, der er indtastede i databaser.

Rigsarkivet

Rigsarkivets hjemmeside rummer desuden store mængder af vejledningsmateriale til alle, der ønsker at benytte arkivalier.

Alle kan komme på Rigsarkivets læsesale og søge i arkivalierne. Rigsarkivet har læsesale i København, Odense, Viborg og Aabenraa.

Mange leder efter deres forfædre, nogle interesserer sig for deres egns historie og andre igen arbejder på et historisk forskningsprojekt eller er ved at skrive en eksamensopgave.

Se åbningstider og adresser for læsesalene på Rigsarkivets hjemmeside.

Start Brug data og arkivalier i Rigsarkivet

Brug Rigsarkivets samlinger som forsker og studerende. Du finder data om stort set alle emner indenfor både humaniora, samfunds-, sundheds- og naturvidenskab. Rigsarkivet har Danmarks største samling af forskningsdata, og dokumentation om både samfund, politik, borgere, retsvæsen mm. 1000 år tilbage og frem til i dag.
 
Rigsarkivet er også forskningsinstitution, og Rigsarkivets forskere bedriver både grundforskning i Danmarks historie, og forsknings- og udviklingsarbejde inden for arkivistik og digital forvaltning og arkivering.


Ønsker du at finde ud af, hvor din slægt oprindeligt stammer fra, kan du give dig til at søge efter dine forfædre, også kaldet slægtsforskning. For at forske i din slægt er det ofte nødvendigt at benytte de offentlige og private arkiver.

Sådan søger du

De fleste arkiver har lavet vejledninger til slægtsforskere. Du kan fx få grundig hjælp og vejledning i slægtsforskning på Rigsarkivets hjemmeside, og mange arkiver afholder kurser i slægtsforskning.

Det kan også være en fordel at låne bøger på biblioteket om emnet.

CPR-registeret

Mange slægtsforskere starter deres søgning i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

Hvis du i forvejen kan identificere en person, kan du få oplyst vedkommendes aktuelle bopælsadresse fra CPR, med mindre den er beskyttet. Du kan også få oplyst, hvorvidt vedkommende er død og hvornår.

Hvis en person er død, og du kan identificere vedkommende, er der herudover en vis mulighed for at få flere oplysninger fra de gamle folkeregisterkort, men dette forudsætter, at oplysningerne ikke er registreret i CPR og desuden er over 30 år gamle. Du kan fra de gamle folkeregisterkort fx få oplyst tidligere adresser, ægteskabelig status m.m. 

Gebyr og digital selvbetjening

Kommunen kan forlange et gebyr for at finde og udlevere oplysningerne. Du søger via selvbetjeningen 'Adresseoplysninger - adresseforespørgsel' her på siden.