Er din arbejdsgiver gået konkurs?

Står du i en situation, hvor din arbejdsgiver er gået konkurs, kan du som lønmodtager anmelde din manglende løn, pension, feriepenge og lign. til Lønmodtagernes Garantifond (LG). 

Her på siden kan du læse, hvordan LG kan hjælpe dig, og hvad du selv skal gøre.

Hvad dækker LG?

Hvad kan jeg få dækket?

Hos LG kan du få dækket løn, der er optjent før konkursen og løn i en evt. opsigelsesperiode. Du kan som udgangspunkt få dækket løn mv. 6 måneder tilbage fra den dag, der er indgivet konkursbegæring for virksomheden.

LG dækker:

 • Løn
 • Tillæg
 • Pension
 • Feriepenge
 • SH-betaling
 • Fritvalg og fritvalgssaldo
 • mv.

Hvor meget kan jeg få?

LG kan højst udbetale 160.000 kr. Feriepenge, fritvalgssaldo og betaling af søn- og helligdage (SH-betaling) indgår ikke i dette beløb.

Det kan være svært at sige, hvor meget du får udbetalt. Beløbet afhænger nemlig af, hvordan du har været ansat fx arbejder, funktionær eller elev.

Hvor meget kan jeg få?

LG kan højst udbetale 160.000 kr. Feriepenge, fritvalgssaldo og betaling af søn- og helligdage (SH-betaling) indgår ikke i dette beløb.

Det kan være svært at sige, hvor meget du får udbetalt. Beløbet afhænger nemlig af, hvordan du har været ansat fx arbejder, funktionær eller elev.

Har du et opsigelsesvarsel?

Hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du aktivt søge nyt job for at få udbetalt løn for din opsigelsesperiode.

Du skal søge 3-4 job pr. måned.

Når din opsigelsesperiode er gået, skal du blandt andet oplyse, hvilke jobs du har søgt, hvilke indtægter du har haft, og om du har holdt ferie i din opsigelsesperiode.

Dine oplysninger er vigtige, for at LG kan beregne, hvad du mangler af løn mv. i din opsigelsesperiode.

Du får besked, når det er tid til at sende oplysninger til LG.

Du kan som udgangspunkt først få udbetalt løn mv. for din opsigelsesperiode, når hele opsigelsesperioden er gået, og du har sendt din dokumentation til LG.

Derefter går der op til 30 hverdage, før pengene bliver udbetalt.

Hvordan anmelder jeg?

Du kan ved hjælp af selvbetjeningen på borger.dk/lg anmelde løn mv. til LG.

Sørg for god tid og ro omkring dig, da det godt kan tage 30-45 minutter at udfylde anmeldelsen med den rette dokumentation.

Før du går i gang

Før du går i gang, skal du finde:

 • Ansættelseskontrakt
 • Opsigelse og fritstilling
 • Lønsedler for de seneste 6 måneder
 • Timesedler
 • Anden relevant dokumentation.

Klar til at anmelde?

Gå til selvbetjeningen og udfyld din anmeldelse:

Anmeldelsesfrist

Hvornår skal jeg have anmeldt?

Husk, at du skal anmelde senest 4 måneder efter, din arbejdsgiver er erklæret konkurs.

Glemmer du at anmelde inden for fristen, kan det få betydning for, om du kan få penge fra LG, og hvor meget du kan få.

Forventet sagsbehandlingstid

Hvornår får jeg svar?

LG behandler i langt de fleste tilfælde din anmeldelse inden for 35 hverdage.

Der kan gå over 35 hverdage

I særlige tilfælde kan der gå længere tid, før vi kan træffe en afgørelsen i din sag.

Kan jeg selv gøre noget?

Du kan være med til at sikre, at din anmeldelse bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at indsende den rette dokumentation i din anmeldelse.  

Udbetaling

Hvornår bliver pengene udbetalt?

Når din sag er behandlet, modtager du et brev om, hvor mange penge du har ret til at få udbetalt.

LG udbetaler derefter pengene til dig. Hvis din fagforening eller A-kasse har anmeldt for dig, bliver pengene udbetalt til dem.

Der går 3 til 5 hverdage, før pengene er overført til din NemKonto eller til fagforeningens/A-kassens konto.

Dine feriepenge bliver overført til FerieKonto.

Forløbet hos LG

Fra din arbejdsgiver går konkurs, til du har fået udbetalt løn mv.

Et forløb hos LG kan se meget forskelligt ud, da det afhænger af din situation, og hvad du har ret til at få udbetalt.

Nedenfor kan du se, hvordan et typisk forløb ser ud, fra LG modtager din anmeldelse til udbetaling af din løn mv.

Læs mere om udbetaling ved konkurs 

Læs mere om skat ved konkurs

Læs mere om feriepenge ved konkurs