Klag til Ankenævnet for bus, tog og metro

Inden du bruger dette klageskema til Ankenævnet for bus, tog og metro skal du have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet.

Når du har klaget skriftligt til trafikselskabet, og du forgæves har prøvet at finde en tilfredsstillende løsning, kan du klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Kontakt

36 13 18 91

mail@abtm.dk

36 13 18 77

Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby