Klag til Byggeklageenheden

Byggeklageenheden behandler klager over afgørelser, som kommunerne har truffet efter byggeloven, og over regler baseret på byggeloven.

Sådan gør du

Når du sender klagen, skal du som minimum bruge:

  • Afgørelsen, som du ønsker at klage over. Den skal vedhæftes i klageskemaet.

Eventuel dokumentation: 

  • Dokumentation for tegningsberettigelse, hvis du  er andelsboligejer.
  • Evt. Godkendelse af fuldmagt, hvis du udfylder klagen på vegne af en anden/en gruppe. 

Byggeklageenheden behandler kun klager, hvor kommunen har truffet en afgørelse efter byggeloven. Byggeklageenheden kan ikke tage stilling til, hvordan sagsbehandlingen i kommunen er gennemført, fx om der skulle være gennemført besigtigelse.

Vær opmærksom på: 

  • Byggeloven regulerer ikke de støj- eller lugtgener, som brugen af fx en terrasse eller altan hos en nabo kan medføre.
  • Det ligger som udgangspunkt uden for byggelovgivningens formål at beskytte udsigten fra naboejendomme og/eller værdiforringelse for naboejendomme.
  • Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over, er truffet efter planloven, skal din klage indsendes til Planklagenævnet. 

Du kan også vælge at klage via Byggeklageenhedens hjemmeside: 

Kontakt