Klag over flyrejse

Her kan du klage over en flyrejse, som er blevet forsinket eller aflyst eller hvor du er blevet boardingafvist eller nedgraderet. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det luftfartsselskab, du fløj eller skulle være fløjet med, før du klager.

Sådan gør du

Du skal have følgende klar, før du starter din klage til Trafikstyrelsen:

  • NemID/MitID
  • flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
  • korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende klage (fx e-mail, breve mv.)
  • kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad og drikke)
  • underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre
  • navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående og du skal være opmærksom på, at Trafikstyrelsen ikke kan behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt korrekte bilag.

Du kan derfor blive bedt om at oprette en ny klage, såfremt klagen ikke kan behandles på baggrund af de oplysninger, du har givet.

Fuldmagter

Hvis du klager over en flyrejse på vegne af andre, skal du have fuldmagter for alle passagerer. Klager du som virksomhed, skal du have fuldmagter for samtlige rejsende. For umyndige personer (fx personer under 18 år), skal fuldmagten underskrives af den rejsendes værge.

Fuldmagten skal som minimum indeholde:

  • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
  • Flynummer og/eller bookingnummer
  • Dato for afgang
  • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver

Fremgår disse oplysninger ikke af fuldmagten, vil Trafikstyrelsen afvise din klage.

For at sikre en hurtigst mulig sagsbehandlingstid, anbefales det, at du anvender denne fuldmagtsskabelon:

Kontakt

72 21 88 00

info@tbst.dk

72 62 67 90

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V