Ansøg om at råde over areal med vejbyggelinje

Hvis din ejendom ligger ud til en statsvej og du vil påbegynde byggeri, kan du sende en ansøgning om det, så du sikrer dig, at projektet ikke er i strid med gældende vejbyggelinjer langs statsvejen.