Borgerportalen

Denne tjeneste er relevant for borgere med en journal inden for sundheds-, trænings- og omsorgsområdet.

Du kan få adgang til din egen kommunale borgerjournal. Her vil du kunne se de stamoplysninger, kommunen har noteret om dig, samt dine aktuelle ydelser og aftaler.