Tjek eller ret BBR-oplysninger

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Når du foretager ændringer på dine bygninger – fx hvis du skifter varmeinstallation fra oliefyr til fjernvarme eller bygger et nyt redskabsskur skal du rette dine BBR-oplysninger.