Når dit barn skal starte i skole

Forbered skolestart: skoleparathed, skolevalg, indskrivning og hjælp til børn med handicap 

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Dit barn har krav på undervisning i folkeskolen fra det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Men alderen afgør ikke i sig selv, om dit barn er parat til at gå i skole.

Den afgørelse træffes normalt på baggrund af:

  • en individuel skolemodenhedsundersøgelse
  • en udtalelse fra lederen af børnehave eller børnehaveklasse. 

Der er ingen facitliste over, hvad det vil sige at være skoleparat. Skoleparathed hænger sammen med de mange forskellige egenskaber og færdigheder, som jeres har udviklet i familien, børnehaven og blandt venner indtil nu. Det vigtigste er, at barnet er klar til at møde nye udfordringer, og at det er så socialt udviklet, at det kan trives i en større børnegruppe med færre voksne.

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på.

På kommunens hjemmeside kan du finde flere oplysninger om, hvilken skole dit barn tilhører.

Hvis I ønsker en anden skole

Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå på folkeskolen i jeres skoledistrikt, kan du frit vælge at indskrive dit barn i en folkeskole, der ligger uden for skoledistriktet eller i en helt anden kommune. Om barnet kan gå der afhænger af, om der er plads. 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse om frit skolevalg: 

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn på i god tid. 

Du kan vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, hvis dit barn bliver tilbudt en plads på en privatskole. Her kan du meddele, at barnet ikke skal bruge pladsen på distriktsskolen. Pladsen kan derfor gives til et andet barn. Derudover kan kommunen holde øje med, at alle undervisningspligtige børn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager undervisning på anden måde. 

Start Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Hvis du er forælder til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan du med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne 1 til 2 år, før det bliver aktuelt. 

Her får I rådgivning

Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Den person er som regel sagsbehandleren eller en fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er kommunal rådgivning, hvor lærere og pædagoger samt forældre kan få råd og vejledning for børn og unge i alderen 0 til 17 år.

På Forældrerådgivningens hjemmeside kan du læse mere om PPR og dets roller:

Her kan du søge om støtte

SPS står for Specialpædagogisk Støtte. Gennem SPS kan I som forældre søge om kompenserende hjælpemidler til jeres barn, hvis barnet har behov for støtte til at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i barnets klasse. Du kan søge om støtte til 3 forskellige ting:

  • Hjælpemidler: fx ergonomiske møbler, it-hjælpemidler og høretekniske hjælpemidler
  • Personlig assistance: fx tegnsprogstolkning og sekretærhjælp
  • Specialundervisning eller anden socialpædagogisk bistand: fx studiestøttetimer og faglige støttetimer.

Hvis I som forældre - i samråd med skolen og fx barnets dagsinstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som 6-årig, kan I anmode om 1 års udsættelse af skolestart. 

Der er 2 betingelser for at udsætte skolestart: 

  • Kommunalbestyrelsen skal godkende, at skolestarten bliver udsat
  • Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal tages i kalenderåret, hvor barnet fylder 6 år og senest før skoleårets start den 1. august. 

Dit barn kan begynde i skole tidligere end normalt. Det beslutter du som forælder i samråd med skole og dagtilbud. Beslutningen om tidlig skolestart tages ud fra en vurdering af, om barnet er modent og kan følge en skoleundervisning.

Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor det fylder 5 år inden den 1. oktober. 

Hvis I som forældre ønsker tidlig skolestart, kan I enten: 

  • kontakte kommunens skoleforvaltning
  • henvende jer til den lokale folkeskole. 

På Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside kan du læse mere om skolestart:

Hvis du vil vide mere

Det er skolelederen, der træffer beslutninger om skolens elever inden for de rammer og principper, som kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen har fastsat. Det er derfor ikke muligt at klage over en afgørelse om barnets skolestart.