Boligstøtte

Vil du søge boligstøtte?

Når du får boligstøtte

Se, stop eller giv besked om ændringer.

Din boligstøtte

Næste udbetaling

Den 1. september 2019.

Boligstøtte bliver udbetalt den første hverdag i måneden.

Opgørelse af pension for 2018

Hvis du har fået udbetalt mere i folke- eller førtidspension for 2018, tæller det med som indkomst. Det kan have betydning for din boligstøtte.