Aftaler med håndværkerne

Som bygherre er det typisk dig, der skal indgå aftaler med håndværkere, inden du begynder opgaven

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det vil altid være dig som bygherre, der skal indgå aftaler med håndværkere eller entreprenør, inden en større eller mindre byggeopgave igangsættes. Selv om mundtlige aftaler er lige så juridisk bindende som skriftlige, kan der i praksis nemt opstå uenighed om, hvad der egentlig blev aftalt. Efterfølgende kan det være meget svært at bevise, hvem der har ret. Derfor skal du altid lave en skriftlig aftale.

AB-forbruger er en standardaftale for håndværksarbejde rettet mod forbrugere, som er udarbejdet i samarbejde mellem DI Byggeri, Tekniq, SMV Danmark, Forbrugerrådet den tidligere Erhvervs- og Byggestyrelse. Den gennemgår en række af de vigtigste punkter, som bør være afklaret, når du indgår en aftale med en håndværker.

Det kan godt betale sig at bruge en uvildig, professionel rådgiver i forbindelse med større byggeopgaver.

En rådgiver kan hjælpe dig med at gennemføre dine idéer og planer. Han kan også være med til at sikre, at opgaven løses bedst muligt rent byggeteknisk, og at du overholder de nødvendige love og regler. Den uvildige rådgiver er ansvarlig over for dig og kan hjælpe dig med at sikre, at håndværkeren eller entreprenøren løser sin opgave som aftalt.

Det er vigtigt, at du laver en skriftlig aftale med din rådgiver, som nøjagtigt beskriver rådgivningens omfang, og hvilke ydelser du får fra rådgiveren. Der findes en standardaftale – ABR 89 – på området, som du kan bruge. Standardaftalen er ikke lovpligtig og gælder altså ikke automatisk.

Du må kun lave el-arbejde, der ikke ændrer grundlæggende ved installationerne, så som at udskifte en stikkontakt eller opsætte en lampe, hvor der allerede er et udtag. Opsætning af nye installationer og ændring af de eksisterende, faste installationer hører til det arbejde, som kun må udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert udført el-arbejde kan være farligt og udgør desuden en betydelig brandfare.

Lignende regler gælder for vvs-arbejde, hvor du gerne selv må udskifte fx vandhane, køkkenvask og toilet under visse forudsætninger, og hvis der ikke sker indgreb i de faste installationer. Alle arbejder på de faste vand- og afløbsinstallationer, etablering af nye vvs-installationer og alt arbejde med gasinstallationer skal udføres af en autoriseret vvs-montør. Forkert udførte vand- og afløbsinstallationer kan føre til vand- og fugtskader, som kan være kostbare og problematiske at udbedre.

Alt kloakarbejde, dvs. alle afløbsinstallationer under jorden på din grund, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Forkert og uautoriseret udført kloakarbejde kan give fugtskader i kælderen, og kan senere hen give dig problemer med hensyn til forsikringsdækning af eventuelle skader og i forbindelse med ejerskifte.

Du skal først klage til entreprenøren. Hvis du opdager fejl og mangler ved dit byggeri, er det vigtigt, at du klager så hurtigt som muligt og klager skriftligt. Venter du for længe, risikerer du at miste dine rettigheder på grund af passivitet.

Hvis det overhovedet ikke er muligt at komme til overens med din entreprenør, har du mulighed for at gå videre med din klage til et af de tre ankenævn inden for byggeri og håndværk:

  • Håndværkets Ankenævn
  • Byggeriets Ankenævn
  • Ankenævnet for Tekniske Installationer

Hvis du kommer til at sende din klage til det forkerte ankenævn, sørger de for, at klagen sendes videre til det rigtige sted. Selv om entreprenøren ikke er medlem af nogen af de organisationer, som står bag ankenævnene, kan du stadigvæk indsende en klage.

Falder klagen ud til din fordel, vil ankenævnet pålægge entreprenøren at udbedre fejlene, og hvis det ikke sker, træder brancheorganisationens garantiordning i kraft, hvis entreprenøren er medlem af en organisation.