Stop boligstøtte

Læs om, hvordan du stopper din boligstøtte

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ikke længere ønsker at få boligstøtte, kan du stoppe den. Du skal også stoppe den, hvis du skal flytte ud af boligen.

Din boligstøtte stopper fra den dag, du flytter. Det gælder også, selvom du betaler husleje i en periode, efter du er flyttet.

Hvis du skal flytte, og du ønsker boligstøtte til din nye adresse, skal du give Udbetaling Danmark besked om det.

Du vil stadig få breve fra Udbetaling Danmark

Du skal være opmærksom på, at du vil modtage breve fra boligstøtte, efter din boligstøtte er stoppet.

Du kan muligvis modtage breve i op til 2 måneder, efter din boligstøtte er stoppet, fordi vi beregner boligstøtten igen. Det gør vi, hvis vi får oplysninger fra Skattestyrelsen om, at din indkomst har været højere eller lavere i de måneder, hvor du stadig fik boligstøtte.

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, vil du få en indbetalingskode kort tid efter, boligstøtten er stoppet. Der er dog nogle beløb, som vi ikke kan opkræve med det samme, og som vil blive opkrævet i forbindelse med, at Udbetaling Danmark laver den årlige opgørelse. Det er fx, hvis det viser sig, at du har fået udbetalt for meget i boligstøtte, da du stadig fik det udbetalt. Normalt trækker vi det fra i næste udbetaling, men da du ikke længere får boligstøtte, opkræver Udbetaling Danmark det først i den årlige opgørelse.

En gang om året opgør Udbetaling Danmark, om den boligstøtte, som du har fået i året før, er korrekt. I den forbindelse vil du modtage et brev, hvor vi har gjort din boligstøtte op. Der kan du også se, om du har fået den boligstøtte, du har ret til, om du skal betale penge tilbage, eller om du skal have mere udbetalt i boligstøtte.

Digitalt undtaget

Hvis du er digitalt undtaget, kan du stoppe boligstøtten ved at ringe eller skrive til Udbetaling Danmark.

Som boligstøttemodtager kan man opleve, at man i en måned ikke får udbetalt boligstøtte, eller at boligstøtten helt stopper.

Hvis din boligstøtte stopper, kan det skyldes:

  • At du, sammen med de øvrige i husstanden, har haft for høj indkomst
  • At der er flyttet en person ind hos dig, og du ikke længere har ret til boligstøtte pga. den samlede indkomst
  • At en person i din husstand ikke har skrevet under på erklæringen om solidarisk hæftelse

Din boligstøtte er afhængig af den samlede indkomst i husstanden

Din boligstøtte afhænger af den samlede indkomst i husstanden. Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået den boligstøtte, du har haft ret til ud fra dine og den øvrige husstands indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen.

Hvis der er sket ændringer i din eller husstandens indkomst, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned.

Betyder ændringen i indkomsten, at du tidligere har fået for meget, bliver beløbet automatisk trukket fra din boligstøtte, måneden efter vi har lavet en ny beregning. Det kan betyde, at du ikke får noget udbetalt i boligstøtte i en måned.

Dette gør vi hver måned, hvis der fortsat er forskel på den indkomst, du har oplyst, at du forventede at have, og de oplysninger om din husstands indkomst, som vi får fra Skattestyrelsen.

Hvis du ikke har fået udbetalt boligstøtte i 3 sammenhængende måneder, stopper din boligstøtte helt ved udgangen af den 3. måned. Herefter kan du søge boligstøtte igen, hvis du ønsker det.

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, vil du få en indbetalingskode kort tid efter, boligstøtten er stoppet. Der er dog nogle beløb, som Udbetaling Danmark ikke kan opkræve med det samme, og som vil blive opkrævet i forbindelse med, at Udbetaling Danmark laver den årlige opgørelse.

Når Udbetaling Danmark har gjort din boligstøtte op, får du et brev, hvor du kan se, om du har fået den boligstøtte, du har ret til, om du skal betale penge tilbage, eller om du skal have mere udbetalt i boligstøtte.

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, har du mulighed for at betale hele beløbet på en gang eller lave en afdragsordning.

Solidarisk hæftelse

Hvis den årlige opgørelse viser, at du har fået for meget udbetalt i boligstøtte, så sender Udbetaling Danmark samtidig et brev til dem, som hæfter solidarisk, med information om, at hvis du ikke betaler penge tilbage, så vil de modtage en opkrævning.

Solidarisk hæftelse betyder,

  • at alle i husstanden over 18 år er ansvarlige for at betale den samlede gæld tilbage, hvis personen, der modtager boligstøtten, får udbetalt for meget.
  • at man kun er ansvarlig for gæld, der opstår, når man bor i boligen.
  • at Udbetaling Danmark kan opkræve for meget udbetalt boligstøtte af både den, der modtager boligstøtten og den eller dem, der hæfter solidarisk.

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte