Søg boligstøtte

Læs om, hvordan du søger boligstøtte

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Søg boligstøtte

Der er kun én person i boligen, der kan søge boligstøtte.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation, fx lejekontrakt
 • sørge for at melde flytning til folkeregisteret, inden du søger boligstøtte.

Sagsbehandlingstiden kan være op til 7 uger. Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om boligstøtte.

Søg indenfor 30 dage efter indflytning

Hvis du har søgt boligstøtte senest 30 dage efter, du er flyttet ind, vil pengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen uanset sagsbehandlingstiden.

Søger du efter, du har boet i boligen i 30 dage, kan du få boligstøtte fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget din ansøgning.

Udbetaling Danmark kan behandle din ansøgning fra den dag, du er flyttet ind. Det vil sige, at boligstøtten først kommer, efter du er flyttet.

Når du har søgt

 • Du får en bekræftelse på, at du har søgt i Digital Post
 • Du kan følge status på din ansøgning. 
 • Du får et brev i Digital Post, når din ansøgning er behandlet, hvor du kan se, om og hvor meget du kan få i boligstøtte
 • Har du ret til boligstøtte, vil den blive udbetalt den 1. hverdag i måneden
 • Du har pligt til at oplyse os om ændringer, som kan påvirke din boligstøtte.

Er du digitalt undtaget, kan du søge via en blanket, du henter hos kommunen.

Du kan nemt tjekke, om og hvor meget du kan få i boligstøtte ved at bruge vores beregner.

Du kan både lave en vejledende beregning ved at logge ind med MitID eller uden at være logget ind.

Hvis du logger ind med MitID, kan du genbruge de oplysninger, som du allerede har indtastet i beregningen, hvis du bagefter ønsker at søge boligstøtte. 

Det, der afgør, om og hvor meget du kan få i boligstøtte, er:

 • husstandens indkomst
 • husstandens formue
 • antallet af børn og voksne, der bor i boligen
 • huslejens størrelse
 • antal kvadratmeter i boligen

I denne tabel kan du se, hvor meget du maksimalt kan få i boligstøtte.

Når du bor til leje og ikke er pensionist

Antal børn i boligen Maks. per md. (2024)

0 børn

1-3 børn

4 børn eller flere

1.140 kr.

4.010 kr.

5.013 kr.

Når du er førtidspensionist efter de nye regler

Antal børn i boligen  Maks. per md. (2024)

0-3 børn

4 børn eller flere

4.010 kr.

5.013 kr.

Når du er førtidspensionist efter de gamle regler 

Antal børn i boligen Maks. per md. (2024)

0-3 børn

4 børn eller flere

4.563 kr.

5.704 kr.

Når du er folkepensionist

Antal børn i boligen Maks. per md. (2024)

0-3 børn

4 børn eller flere

4.563 kr.

5.704 kr.

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis:

 • du bor i en bolig, der er anvist af kommunen
 • du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA, eller
 • du eller en anden i boligen er stærkt bevægelseshæmmet, og boligen er tilpasset til det.

Før du søger

Boligstøtte er i udgangspunktet en mulighed for alle, der lejer en bolig. Hvis du ejer hele eller dele af boligen, betragtes du ikke som lejer, selvom du fx har en lejekontrakt. Det samme gælder, hvis en du bor sammen med ejer hele eller dele af boligen. For at komme i betragtning til boligstøtte er det et kriterie, at din lejebolig har eget køkken, og at du bor fast i boligen.

Det, der afgør, om og hvor meget du kan få i boligstøtte, er:

 • husstandens indkomst
 • husstandens formue
 • antallet af børn og voksne, der bor i boligen
 • huslejens størrelse
 • antal kvadratmeter i boligen

Hvis du bor i en ældrebolig eller lignende, hvor der ikke er køkken, er det muligt, at du kan få boligstøtte alligevel. Kontakt Udbetaling Danmark for at høre mere.

Boligstøtte ved forældrekøb

Du kan godt søge boligstøtte, hvis dine forældre har købt en lejlighed til dig, og du bor til leje i lejligheden.

Boligstøtte ved fremleje

Du kan godt søge boligstøtte, hvis du fremlejer en bolig.

Det er dog vigtigt, at den, du lejer din bolig af, melder flytning til folkeregistret, hvis personen ikke bor der. Har personen ikke mulighed for det, kan personens indkomst blive regnet med, og det kan påvirke din boligstøtte.

Boligstøtte til andels- eller ejerbolig

Hvis du bor i din egen andels- eller ejerbolig, kan du søge boligstøtte, hvis du er førtidspensionist eller folkepensionist, stærkt bevægelseshæmmet eller modtager borgerstyret personlig assistance, BPA.

Du er også ejer, hvis du fx ejer 1% af din bolig, eller hvis du ejer en aktie eller en anpart i den ejendom, hvor du bor, også selvom du har en lejekontrakt. Det samme gælder, hvis du bor sammen med en, der ejer hele eller en del af boligen.

Boligstøtte til andels- og ejerboliger udbetales som lån.

Hvor meget du kan få i boligstøtte, kommer bl.a. an på

 • husstandens indkomst
 • husstandens formue
 • antallet af børn og voksne, der bor i boligen
 • huslejens størrelse
 • antal kvadratmeter i boligen

Her er en oversigt over, hvad du maksimalt kan få i boligstøtte:

Når du bor til leje og ikke er pensionist

Antal børn i boligen Maks. per md. (2024)

0 børn

1-3 børn

4 børn eller flere

1.140 kr.

4.010 kr.

5.013 kr.


Når du er førtidspensionist efter nye regler

Antal børn i boligen Maks. per md. (2024) 

0-3 børn

4 børn eller flere

4.010 kr.

5.013 kr.


Når du er førtidspensionist efter de gamle regler 

Antal børn i boligen Maks. per md. (2024) 

0-3 børn

4 børn eller flere

4.563 kr.

5.704 kr.


Når du er folkepensionist

Antal børn i boligen Maks. per md. (2024) 

0-3 børn

4 børn eller flere

4.563 kr.

5.704 kr.

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis

 • du bor i en bolig, der er anvist af kommunen
 • du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA
 • du eller en anden i boligen er stærkt bevægelseshæmmede, og boligen er tilpasset til det.

Hvis I bor flere sammen, er der kun én person, som kan få boligstøtte. Boligstøtten bliver udbetalt til den, der laver ansøgningen eller direkte til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen. Den, der søger boligstøtte, skal dog være lejer og stå på en evt. lejekontrakt.

Hvis der bor en pensionist i boligen, er det en god idé, at vedkommende søger om boligstøtte, fordi en pensionist normalt vil være berettiget til mere i boligstøtte. En pensionist kan søge uanset, om pensionisten er lejer.

Hvem kan få oplysninger om boligstøtten?  

Den, der har søgt boligstøtte, får de fleste breve om boligstøtten. Hvis man ringer til Boligstøtte, er det også kun den, som modtager boligstøtte, der kan få oplysninger om sagen.

Hvis I er flere, der ønsker at kunne ringe til boligstøtte, skal den, som får boligstøtte give fuldmagt til den, der skal kunne få oplysninger om sagen.

Hvad er solidarisk hæftelse?

Selvom der ikke er flere i husstanden, der kan søge boligstøtte, er de øvrige medlemmer af husstanden stadig relevante for Udbetaling Danmark at få oplysninger om. De skal nemlig skrive under på en erklæring om solidarisk hæftelse.

Det betyder, at

 • alle i husstanden over 18 år er ansvarlige for at betale den samlede gæld tilbage, hvis personen, der modtager boligstøtten, får udbetalt for meget.
 • man kun er ansvarlig for gæld, der opstår, når man bor i boligen.
 • Udbetaling Danmark kan opkræve for meget udbetalt boligstøtte af både den, der modtager boligstøtten og den eller dem, der hæfter solidarisk.

Når du søger boligstøtte, skal de øvrige personer derfor underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse, som Udbetaling Danmark sender.

Når boligstøtten bliver gjort op en gang om året, vil det fremgå, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Udbetaling Danmark sender en opkrævning til den, som er boligstøttemodtager, og en opgørelse til den, som hæfter solidarisk. På den måde er den, som hæfter solidarisk, klar over, at han eller hun kan risikere at modtage en opkrævning, hvis den, der modtager boligstøtten, ikke betaler tilbage.

For at din ansøgning om boligstøtte kan blive behandlet hurtigst muligt, er det en god idé, at du har forberedt de oplysninger, som du skal vedhæfte til din ansøgning. Du får at vide undervejs i ansøgningen, hvis du skal sende dokumentation med.

Du kan altid gemme ansøgningen og vende tilbage senere. Fx hvis du skal bruge tid på at finde dokumentation frem.

Giv Udbetaling Danmark oplysninger om din husleje

Når du søger boligstøtte, skal du oplyse, hvad du betaler i husleje uden forbrug. Du skal derfor trække udgifter fra til fx:

 • el
 • varme
 • varmt vand
 • fællesantenne
 • telefon, internet eller bredbånd
 • leje, du har betalt forud
 • indskud og afdrag på indskud
 • garage eller carport
 • møbler, hvis du lejer en møbleret bolig
 • udgifter til vaskeri.

Hvis dine udgifter til fx aconto varme eller el stiger, fordi du bruger mere, får du ikke mere i boligstøtte.
Betaler du særskilt til forbedringer af din bolig, fx nyt køkken eller bad, skal du lægge det beløb til din husleje.

Hav din lejekontrakt klar, hvis du bor i en privat lejebolig

Når du søger boligstøtte til en privat lejebolig, er det en god idé at have din lejekontrakt klar elektronisk. Den vil du blive bedt om at vedhæfte, når du udfylder ansøgningen om boligstøtte. Hvis du ikke har en skriftlig lejekontrakt, kan du fx vedhæfte en kopi af den seneste lejeopkrævning.

Bor du i et alment boligselskab, får Udbetaling Danmark automatisk oplysninger om boligen fra dit boligselskab. Derfor skal du ikke sende kopi af lejekontrakten.

Husk at melde flytning til folkeregistret

Det er en god idé at melde flytning til folkeregistret, inden du søger boligstøtte, fordi Udbetaling Danmark så kan behandle din sag hurtigere, og sagsbehandlingstiden kan blive kortere. Det kan du gøre på borger.dk tidligst fire uger før, du flytter ind. Udbetaling Danmark behandler først din ansøgning om boligstøtte, når vi får besked om flytningen fra folkeregistret.

Når du søger om boligstøtte, bliver du bedt om at oplyse, om du har en andelsbolig eller anden uregistreret formue.

Uregistreret formue er:

 • Kontantbeholdning
 • Værdi af biler
 • Egenkapital i virksomhed
 • Private tilgodehavender, herunder i udlandet
 • Fast ejendom i udlandet
 • Uregistrerede værdipapirer, herunder i udlandet
 • Værdi af skibe og andre fartøjer
 • Anden gæld

Udbetaling Danmark indhenter selv oplysninger om din registrerede formue.

Registreret formue er:

 • Penge i banker og pengeinstitutter
 • Værdipapirer, bl.a. pantebreve, aktier og kursværdien af obligationer
 • Kursværdi af investeringsbeviser
 • Studiegæld
 • Ejendomsværdi af fast ejendom i Danmark
 • Restgæld til realkreditinstitutter, reallånefonde og pengeinstitutter
 • Restgæld til pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber
 • Restgæld til kontokortordninger
 • Pantebreve i depot
 • Gæld vedrørende boligydelseslån
 • Gæld vedrørende lån til betaling af grundskyld (indefrosne ejendomsskatter)

Påvirker din formue boligstøtten?

Du kan godt få boligstøtte, selvom du har en formue. Der er ikke en øvre grænse for, hvor stor formuen må være for at få boligstøtte. Men der er en grænse for, hvornår formuen regnes med ved beregning af boligstøtten.

Her kan du se, hvilke konsekvenser formuen har for boligstøtten:

Ikke-pensionister og personer tilkendt førtidspension efter 1. jan. 2003

Formuegrænse (2024) Betydning for boligstøtten  
0 kr. - 855.800 kr.  Ingen betydning for boligstøtten 
855.800 kr. – 1.711.800 kr.  10% af formuen bliver regnet med som en del af din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte.  
1.711.800 kr. eller derover  20% af formuen bliver regnet som en del af din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte 

Folkepensionister eller personer, tilkendt førtidspension før 2003

Formuegrænse (2024) Betydning for boligstøtten
0 kr. - 973.800 kr. Ingen betydning for boligstøtten 
973.800 kr. – 1.947.700 kr. 10% af formuen bliver regnet med som et formuetillæg og lægges sammen med din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte. 
1.947.700 kr. eller derover 20% af formuen bliver regnet med som et formuetillæg og lægges sammen med din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte.

Udbetaling Danmark kan tidligst behandle din ansøgning fra den dag, du er flyttet ind.

Søg inden 30 dage efter, du er flyttet ind

Har du søgt boligstøtte senest 30 dage efter, du er flyttet ind i din bolig, vil pengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen. Det gælder også, selvom sagsbehandlingstiden kan være længere.

Hvis du søger boligstøtte senere end 1 måned efter den dag, du flyttede ind i boligen, vil du få udbetalt boligstøtte med virkning fra den næstkommende måned efter, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om boligstøtte.

Efter du har søgt

Hvis du søger om boligstøtte, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 7 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om boligstøtte. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om boligstøtte.  

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte. 

Er du ikke flyttet ind i boligen?

Udbetaling Danmark kan tidligst behandle din ansøgning fra den dag, du er flyttet ind. Hvis du ikke er flyttet ind i den bolig, du søger boligstøtte til, er sagsbehandlingsfristen stadig på 7 uger men først fra det tidspunkt, hvor du flytter ind i boligen. 

Det betyder også, at du først får penge, efter du er flyttet ind. Sådan vil det også være, selvom du har været i god tid og søgt før indflytningen.

Midlertidigt beløb

Du har i nogle tilfælde mulighed for at få udbetalt et midlertidigt beløb, inden din ansøgning er behandlet. Har du behov for dette, kan du kontakte Udbetaling Danmark, som vil tage stilling til, om du kan få en udbetaling. Du skal være opmærksom på, at fordi din ansøgning ikke er behandlet, kan det beløb, du får udbetalt, være forkert. Hvis det viser sig, at du har fået udbetalt for meget, vil du skulle betale det overskydende beløb tilbage.

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan påvirke din boligstøtte. Som boligstøttemodtager har du nemlig oplysningspligt – det vil sige, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig.

Ændringer, som du har pligt til at give besked om, kan fx være:

 • hvis din husleje falder
 • hvis du flytter
 • hvis du lejer et værelse ud
 • hvis der flytter en person ind eller ud af boligen
 • hvis en person i boligen dør
 • hvis du, eller en du bor sammen med, overtager boligen som andels- eller ejerbolig
 • hvis du opholder dig mere end 6 måneder inden for et år et andet sted - fx i udlandet, i en anden bolig eller fængsel. Din ret til boligstøtte stopper fra den dag, hvor dit ophold udenfor boligen starter
 • hvis din indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst ændrer sig.

Du får udbetalt boligstøtte den første hverdag i måneden, og boligstøtten er forudbetalt.

Pengene kommer efter indflytning

Udbetaling Danmark kan tidligst behandle din ansøgning fra den dag, du er flyttet ind. Det betyder, at du først får penge, efter du er flyttet ind. Sådan vil det også være, selvom du har været i god tid og søgt før indflytningen.

Har du søgt boligstøtte senest 30 dage efter, du er flyttet ind i din bolig, vil pengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen. Det gælder også, selvom sagsbehandlingstiden kan være længere.

Har du søgt boligstøtte senere end en måned efter den dato, du flyttede ind i boligen, vil boligstøtten blive udbetalt med virkning fra den 1. i måneden, efter din ansøgning er modtaget i Udbetaling Danmark.

Hvordan udbetales din boligstøtte?

Din boligstøtte udbetales direkte til dig på din NemKonto eller til dit boligselskab, som trækker beløbet fra i din husleje.

Du kan se, hvordan din boligstøtte bliver udbetalt i det brev, du får fra Udbetaling Danmark, når din ansøgning er behandlet.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Lovgivning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din boligstøtte, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte