Særligt for dig, der er studerende

Læs mere om boligstøtte for dig, der er studerende

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Boligstøtte er i udgangspunktet en mulighed for alle, der lejer en bolig. Hvis du ejer hele eller dele af boligen, betragtes du ikke som lejer, selvom du fx har en lejekontrakt. Det samme gælder, hvis en du bor sammen med, ejer hele eller dele af boligen. For at komme i betragtning til boligstøtte er det et kriterie, at din lejebolig har eget køkken, og at du bor fast i boligen.

Det, der afgør, om og hvor meget du kan få i boligstøtte, er:

 • husstandens indkomst
 • husstandens formue
 • antallet af børn og voksne, der bor i boligen
 • huslejens størrelse
 • antal kvadratmeter i boligen 

Boligstøtte ved forældrekøb

Du kan godt søge boligstøtte, hvis dine forældre har købt en lejlighed til dig, og du bor til leje i lejligheden.

Boligstøtte ved fremleje

Du kan godt søge boligstøtte, hvis du fremlejer en bolig.

Det er dog vigtigt, at den, du lejer din bolig af, melder flytning til folkeregistret, hvis personen ikke bor der. Har personen ikke mulighed for det, kan personens indkomst blive regnet med, og det kan påvirke din boligstøtte.

Du kan godt leje et værelse ud og stadig få boligstøtte. Du skal bare huske at give besked til Udbetaling Danmark om, at du lejer et værelse ud. Du skal oplyse, hvor mange værelser, du lejer ud, og hvor meget du får i lejeindtægt.

Når du lejer et værelse ud, vil værelsets areal ikke indgå i boligstøtteberegningen. Derudover vil den husleje, du får fra den, som du udlejer til, blive trukket fra den samlede husleje. Vær derfor forberedt på, at det påvirker din boligstøtte, når du lejer et værelse ud.

Når du har lejet et værelse i en andens bolig, kan du normalt ikke få boligstøtte, da du som udgangspunkt skal have adgang dit eget køkken

Du kan ikke selv få boligstøtte, hvis du er en del af husstanden og har fuld adgang til hele boligen, fx hvis du bor sammen med din kæreste, din ægtefælle eller dine forældre, heller ikke selvom du betaler for at bo der. Men dit lejemål hindrer ikke, at den som lejer lejligheden kan være berettiget til boligstøtte.

Hvor meget du kan få i boligstøtte, kommer bl.a. an på

 • husstandens indkomst
 • husstandens formue
 • antallet af børn og voksne, der bor i boligen
 • huslejens størrelse
 • antal kvadratmeter i boligen

Her er en oversigt over, hvad du maksimalt kan få i boligstøtte:

Når du bor til leje og ikke er pensionist

Antal børn i boligen Maks per md. (2024) 

0 børn

1-3 børn

4 børn eller flere

1.140 kr.

4.010 kr.

5.013 kr.

Når du er førtidspensionist efter de nye regler

Antal børn i boligen  Maks per md. (2024) 

0-3 børn

4 børn eller flere

4.010 kr.

5.013 kr.

Når du er førtidspensionist efter de gamle regler

Antal børn i boligen Maks per md. (2024) 

0-3 børn

4 børn eller flere

4.563 kr.

5.704 kr.

Når du er folkepensionist

Antal børn i boligen Maks per md. (2024) 

0-3 børn

4 børn eller flere

4.563 kr.

5.704 kr.

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis

 • du bor i en bolig, der er anvist af kommunen
 • du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA
 • du eller en anden i boligen er stærkt bevægelseshæmmede, og boligen er tilpasset til det.

Hvis I bor flere sammen, er der kun én person, som kan få boligstøtte. Boligstøtten bliver udbetalt til den, der laver ansøgningen eller direkte til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen. Den, der søger boligstøtte, skal dog være lejer og stå på en evt. lejekontrakt.

Hvis den person, som har søgt og modtager boligstøtte på sin NemKonto, flytter, stopper boligstøtten. Hvis en anden person fortsætter lejemålet, skal personen søge boligstøtte.

Den, der har søgt boligstøtte, får de fleste breve om boligstøtten. Hvis man ringer til Boligstøtte, er det også kun den, som modtager boligstøtte, der kan få oplysninger om sagen.

Hvis I er flere, der ønsker at kunne ringe til Boligstøtte, skal den, som får boligstøtte, give fuldmagt til den, der skal kunne få oplysninger om sagen.

Hvis du har et studiejob, betyder det ofte svingende indkomst. Hvis indkomsten for dig, eller dem du bor sammen med, svinger i de enkelte måneder, vil du opleve, at din boligstøtte også ændrer sig fra måned til måned. Det er med til at sikre, at du i løbet af året får den boligstøtte, du har ret til.
Du behøver altså ikke gøre noget, hvis din indkomst ikke ændrer sig fast.

Hvis der er stor forskel på din/jeres gennemsnitlige indkomst og den indkomst, du har oplyst til Udbetaling Danmark, at du forventede at have, kan det være en god idé at give Udbetaling Danmark besked om, at den gennemsnitlige indkomst har ændret sig. Så beregner de udgangspunktet for din boligstøtte igen, og boligstøtten vil variere mindre.

Hvis du tjener det samme hver måned

Hvis du har studiejob, og du hver måned tjener det samme, er det en god idé at give Udbetaling Danmark besked om, hvad din indkomst er, hvis den er anderledes, end det, du oplyste, da du søgte boligstøtte. På den måde kan du være med til at sikre, at du får den boligstøtte, du har ret til.

Hvis du beholder din lejlighed, mens du er på udveksling, er der mulighed for, at du stadig kan få boligstøtte. Det er en betingelse, at

 • du ikke fremlejer din bolig
 • du stadig betaler husleje
 • du kommer tilbage til boligen indenfor 6 måneder.

Hvis du lejer din bolig ud, mens du selv er på udveksling, kan du ikke få boligstøtte. Du skal give besked til Udbetaling Danmark om, at du fremlejer boligen, og at du flytter ud i perioden. Hvis du kommer tilbage til den samme lejlighed, skal du søge boligstøtte på ny, hvis du ønsker boligstøtte igen.

Du kan i udgangspunktet godt få boligstøtte, selvom du ikke længere er studerende. Det er dog en god idé, at du giver besked, når din indkomst ændrer sig, da det har indflydelse på, om og hvor meget du kan få i boligstøtte. Det er en god idé at oplyse din indkomst, da man ofte tjener mere, når man ikke længere er studerende. Hvis du ikke giver besked om din nye indkomst, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage i boligstøtte.

Hvis du flytter fra kollegie og til en lejlighed, kan du søge om boligstøtte til din nye adresse. Så vil Udbetaling Danmark lave en beregning og afgøre, om du kan få boligstøtte til den nye adresse.

Lovgivning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din boligstøtte, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte