Særligt for dig, der bor i anvist bolig, er stærkt bevægelseshæmmet eller modtager BPA

Læs om boligstøtte, når du bor i anvist bolig, er stærkt bevægelseshæmmet eller modtager Borgerstyret personlig assistance, BPA

Indhold

For dig som bor i anvist bolig

Hvis du bor i en bolig, som kommunen har anvist, kan du måske få mere i boligstøtte.

Når kommunen anviser en bolig til dig, sker det ved, at kommunen først visiterer dig. Det vil sige, at de vurderer dine behov og godkender dig til en bestemt type bolig.

Når du er godkendt til en bestemt type bolig, anviser kommunen den type bolig til dig, som du kan flytte ind i.

Boligstøtte til folkepensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003, der bor i anvist bolig

Hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, og du er blevet anvist en almen bolig, plejebolig eller friplejebolig af kommunen, kan du måske få mere i boligstøtte.

Boligstøtte til dig, som ikke er folkepensionist eller er førtidspensionist efter 1. januar 2003, og bor i anvist bolig, fordi du er stærkt bevægelseshæmmet

Hvis du er førtidspensionist efter 1. januar 2003, eller slet ikke er pensionist, og du er blevet anvist almen bolig, plejebolig eller friplejebolig af kommunen, fordi du er stærkt bevægelseshæmmet, kan du måske få mere i boligstøtte.

Boligstøtte til dig, som ikke er pensionist, og som bor i en anvist bolig på grund af særlige behov

Hvis du ikke er førtids- eller folkepensionist, kan du i nogle tilfælde få mere i boligstøtte. Det kan du, hvis du på grund af særlige psykiske eller fysiske behov er blevet anvist en almen bolig, en ældrebolig eller en friplejebolig af kommunen, og hvis det er vanskeligt for dig at betale din husleje.

Udbetaling Danmark vurderer, om du kan få forhøjet boligstøtte ved at kontakte dig om dine økonomiske forhold og kontakte din kommune for at høre om baggrunden for, at du er anvist til boligen.

For dig som er stærkt bevægelseshæmmet

Du kan få boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede, hvis du, eller en du bor sammen med, på grund af et motorisk handicap bruger pladskrævende hjælpemidler i boligen, og boligen er egnet til det. Det er vigtigt, at du skriver i din ansøgning, at du er stærkt bevægelseshæmmet, hvis du søger boligstøtte. Du kan også oplyse om det på et senere tidspunkt, hvis du først er blevet bevægelseshæmmet senere.

Udbetaling Danmark vurderer, om du kan få forhøjet boligstøtte ved at kontakte din kommune og høre om,

  • du har et motorisk handicap, og hvilket handicap der er tale om
  • du bruger kørestol indendørs, har personlift eller lignende hjælpemidler indendørs
  • boligen er egnet til bevægelseshæmmede.

Hvis du alene bruger rollator, er det ikke tilstrækkeligt til, at Udbetaling Danmark vurderer, at du er stærkt bevægelseshæmmet.

Du kan få boligstøtte som stærkt bevægelseshæmmet uanset om du bor til leje, i andels- eller ejerbolig.

Hvis du bor i andels- eller ejerbolig bliver boligstøtten udbetalt som et lån. Du kan læse mere om boligstøtte som lån, hvis du bor i andels- eller ejerbolig i artiklen herunder.

Du kan også søge om boligstøtte, når du bor i en andels- eller ejerbolig. Boligstøtten bliver udbetalt som et lån.

Du er ejer, hvis du fx ejer 1% af din bolig, eller hvis du ejer en aktie eller en anpart i den ejendom, hvor du bor, også selvom du har en lejekontrakt. Det samme gælder, hvis du bor sammen med en, der ejer hele eller en del af boligen.

Derfor skal du skrive under på en gældserklæring for at få boligstøtte som lån. Det betyder, at du hæfter personligt for gælden og har pligt til at betale lånet tilbage. Hvis det ikke er dig, der ejer boligen, skal du også få ejeren til at skrive under på erklæringen. Fx hvis det er din ægtefælle eller samlever, der er ejer, men dig der er pensionist.

Hvis du bor i en ejerbolig, skal du som sikkerhed for lånet også have tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev i boligen. Du kan kun få boligstøtte som lån, hvis du, eller en anden i boligen, ikke samtidig har et lån til at betale ejendomsskatter til samme bolig.

En gang om året vil du modtage en opgørelse over dit lån.

Hvis du ønsker at ændre dit lån eller nedsætte din udbetaling

Når du får udbetalt boligstøtte som lån, kan du selv vælge, om du vil have udbetalt hele lånet eller en del af lånet. Du kan også vælge at stoppe udbetalingen af lån, selvom du ikke flytter eller har solgt boligen.

Hvis du bor i en andels- eller ejerbolig og får boligstøtte, skal du betale boligstøttelånet tilbage med renter, hvis du fx sælger din bolig eller flytter.

Du kan også altid betale hele eller en del af lånet tilbage.

Fra den 1. januar 2023 tilskrives der renter på dit boligstøttelån. Vi bruger den rentesats (diskontoen), som Nationalbanken har sat pr. den 1. oktober i indeværende år. Hvis du har optaget boligstøttelån før 2004, er rentesatsen dog halvdelen af diskontoen på den del af lånet, der er udbetalt før 2004.

Hvis du flytter, har du forskellige muligheder ift. dit boligstøttelån.

Betal dit boligstøttelån tilbage med det samme

Når du flytter fra boligen, stopper du med at få boligstøtte. Udbetaling Danmark regner ud, hvor meget du skylder og sender dig en regning, du skal betale. Du skal huske at fortælle folkeregistret og Udbetaling Danmark, at du flytter.

Flyt din gæld til din nye adresse

Hvis du bor i andelsbolig, og du flytter direkte til en ny andels- eller ejerbolig, kan du flytte gælden over til din nye bolig og vente med at betale gælden tilbage.

Bor du i ejerbolig og flytter direkte i en ny andels- eller ejerbolig, kan du også flytte gælden over til din nye bolig. Du skal dog betale 15 % af gælden og renter tilbage til Udbetaling Danmark

Hvis du ønsker at flytte din gæld med til din nye adresse, skal du ringe til Udbetaling Danmark. Så sender vi en blanket, som skal udfyldes og sendes retur.

Søg om boligstøttelån til en ny andels- eller ejerbolig

Hvis du flytter til en ny andels- eller ejerbolig, kan du måske også få boligstøtte som lån til den. Hvis du ønsker det, skal du søge igen.

Du har stadig mulighed for at flytte gælden over til din nye andels- eller ejerbolig, hvis du flytter direkte fra den gamle til den nye bolig.

For dig som får borgerstyret personlig assistance, BPA

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis du, eller en du bor sammen med, får tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA).

Borgerstyret personlig assistance betyder, at du har ansat personlige hjælpere og får tilskud til lønnen fra kommunen. Borgerstyret personlig assistance er ikke det samme som hjemmehjælp.

Modtager du, eller en du bor sammen med, tilskud til borgerstyret personlig assistance, skal du skrive det i din ansøgning om boligstøtte. Når du har søgt, kontakter Udbetaling Danmark din kommune for at få bekræftet, at du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance.

Du kan også oplyse om det på et senere tidspunkt, hvis ordningen er trådt i kraft senere.

Du kan også søge om boligstøtte, når du bor i en andels- eller ejerbolig. Boligstøtten bliver udbetalt som et lån.

Du er ejer, hvis du fx ejer 1% af din bolig, eller hvis du ejer en aktie eller en anpart i den ejendom, hvor du bor, også selvom du har en lejekontrakt. Det samme gælder, hvis du bor sammen med en, der ejer hele eller en del af boligen.

Derfor skal du skrive under på en gældserklæring for at få boligstøtte som lån. Det betyder, at du hæfter personligt for gælden og har pligt til at betale lånet tilbage. Hvis det ikke er dig, der ejer boligen, skal du også få ejeren til at skrive under på erklæringen. Fx hvis det er din ægtefælle eller samlever, der er ejer, men dig der er pensionist.

Hvis du bor i en ejerbolig, skal du som sikkerhed for lånet også have tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev i boligen. Du kan kun få boligstøtte som lån, hvis du, eller en anden i boligen, ikke samtidig har et lån til at betale ejendomsskatter til samme bolig.

En gang om året vil du modtage en opgørelse over dit lån.

Hvis du ønsker at ændre dit lån eller nedsætte din udbetaling

Når du får udbetalt boligstøtte som lån, kan du selv vælge, om du vil have udbetalt hele lånet eller en del af lånet. Du kan også vælge at stoppe udbetalingen af lån, selvom du ikke flytter eller har solgt boligen.

Hvis du bor i en andels- eller ejerbolig og får boligstøtte, skal du betale boligstøttelånet tilbage med renter, hvis du fx sælger din bolig eller flytter.

Du kan også altid betale hele eller en del af lånet tilbage.

Fra den 1. januar 2023 tilskrives der renter på dit boligstøttelån. Vi bruger den rentesats (diskontoen), som Nationalbanken har sat pr. den 1. oktober i indeværende år. Hvis du har optaget boligstøttelån før 2004, er rentesatsen dog halvdelen af diskontoen på den del af lånet, der er udbetalt før 2004.

Hvis du flytter, har du forskellige muligheder ift. dit boligstøttelån.

Betal dit boligstøttelån tilbage med det samme

Når du flytter fra boligen, stopper du med at få boligstøtte. Udbetaling Danmark regner ud, hvor meget du skylder og sender dig en regning, du skal betale. Du skal huske at fortælle folkeregistret og Udbetaling Danmark, at du flytter.

Flyt din gæld til din nye adresse

Hvis du bor i andelsbolig, og du flytter direkte til en ny andels- eller ejerbolig, kan du flytte gælden over til din nye bolig og vente med at betale gælden tilbage.

Bor du i ejerbolig og flytter direkte i en ny andels- eller ejerbolig, kan du også flytte gælden over til din nye bolig. Du skal dog betale 15 % af gælden og renter tilbage til Udbetaling Danmark

Hvis du ønsker at flytte din gæld med til din nye adresse, skal du ringe til Udbetaling Danmark. Så sender vi en blanket, som skal udfyldes og sendes retur.

Søg om boligstøttelån til en ny andels- eller ejerbolig

Hvis du flytter til en ny andels- eller ejerbolig, kan du måske også få boligstøtte som lån til den. Hvis du ønsker det, skal du søge igen.

Du har stadig mulighed for at flytte gælden over til din nye andels- eller ejerbolig, hvis du flytter direkte fra den gamle til den nye bolig.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte