Tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Tinglysningens genstand – rettigheden - kan fx være et skøde, pant i fast ejendom, pant i bil, pant i andelslejlighed og andet løsøre, ægtepagt, rettigheder mv.

Digital tinglysning foregår på tinglysning.dk. I Tinglysningsretten kan du få information om fremgangsmåden.

Tinglysning er belagt med en afgift, der er fastsat af Skattestyrelsen. Du kan få oplyst det aktuelle beløb hos Skattestyrelsen.

Start Digital tinglysning

Skøder og pant i fast ejendom kan udelukkende blive tinglyst digitalt på tinglysning.dk.

Hvis du har NemID/MitID kan du selv tinglyse ukomplicerede dokumenter. Du kan også give din advokat, bankrådgiver eller ejendomsmægler fuldmagt til at gøre det.

Selvom du selv foretager tinglysningen, så vil den gennemgå samme kontrol som hidtil, men den foregår digitalt her og nu. Det betyder, at du med det samme får svar på, om tinglysningen er gennemført, eller er sendt til Tinglysningsretten. Komplicerede tinglysninger og andre tinglysninger end skøder og pant i fast ejendom skal foregå via Tinglysningsretten.

Alle kan henvende sig til Tinglysningsretten - via tinglysning.dk - og bede om at se dokumenterne til egen tinglysning af fast ejendom.

Udskrifter af andre tinglysninger koster et mindre gebyr. Et eksempel kan være en bilforhandler, der vil sikre sig, at der ikke er tinglyst pant i den bil, som du vil sælge til ham eller hende.

Testamente

Hvis du fx ønsker udskrift af et testamente, skal du kontakte den byret, hvor notaren har påtegnet dokumentet.

Tinglysningsretten

På Tinglysningsrettens hjemmeside kan du:

  • læse mere om tinglysning
  • finde vejledninger
  • finde svar på de oftest stillede spørgsmål
  • finde Tinglysningsrettens kontaktformularer
  • finde hotlines telefonnr.

Skattestyrelsen

Det er Skattestyrelsen, der er afgiftsmyndighed og afgør spørgsmål om afgiftspligt og afgiftens størrelse, afgiftsgrundlaget og afgiftsfritagelser samt spørgsmål om godtgørelse af tinglysningsafgift.

Du kan kontakte afdelingen for afgifter i Høje-Taastrup ved at ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18