Fuldmagt: Hjælp en anden med boligstøtte

Lav en fuldmagt, hvis du skal hjælpe en anden med boligstøtte

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du skal hjælpe en pårørende, en samlever eller en ven, der får boligstøtte, skal du først have fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal tale med Udbetaling Danmark om sagen.

Med en fuldmagt får du ret til at handle på personens vegne, fx at ringe til Udbetaling Danmark og drøfte sagen, søge boligstøtte eller helt overtage ansvaret for personens sag.

Hvem kan få en fuldmagt?

Du kan få en fuldmagt til at hjælpe en anden, hvis du er over 18 år.

Med en fuldmagt får du ret til at handle på en anden persons vegne, men den person, du skal hjælpe, skal vælge, hvad du skal kunne hjælpe med.

Du skal bruge en fuldmagt, hvis du skal hjælpe en anden med

 • at søge boligstøtte
 • at give besked om ændringer eller svare på spørgsmål fra Udbetaling Danmark
 • at stoppe boligstøtten
 • at drøfte boligstøtte med Udbetaling Danmark
 • at overtage det fulde ansvar for boligstøtten for en anden.

Hvis personen ikke er i stand til at give fuldmagt

For at give fuldmagt skal man være i stand til at varetage sine egne interesser og forstå konsekvensen af at give fuldmagt. Hvis den person, der modtager boligstøtten, ikke længere kan varetage sine egne interesser, kan det være nødvendigt med et personligt værgemål for at varetage personens interesser.
I skal kontakte kommunen for at få mere at vide om værgemål.

Skal du kunne søge, give besked om ændringer, stoppe boligstøtte eller læse breve fra Udbetaling Danmark? 

 - Vælg en digital fuldmagt, hvor du nemt og enkelt logger på selvbetjeningen og hjælper. Selvbetjeningen giver oftest den korteste sagsbehandlingstid.
Du kan godt vælge en digital fuldmagt, selvom den, du skal hjælpe, ikke har MitID.

- Vælg en sagsfuldmagt, hvor du kan kontakte Udbetaling Danmark via fysisk og digital post eller over telefonen, men hvor du ikke kan bruge selvbetjeningen. Sagsfuldmagten kan være begrænset eller ubegrænset, og der er ofte længere sagsbehandlingstid end ved digital fuldmagt.

Skal du kunne ringe til Udbetaling Danmark for en anden?

- Vælg en sagsfuldmagt - enten begrænset eller ubegrænset.

- Lav en mundtlig fuldmagt i telefonen.

Du kan læse mere om de forskellige fuldmagter på denne side.

Hvor længe gælder fuldmagten?

En fuldmagt til den telefoniske kontakt kan enten gælde for den enkelte samtale, eller I kan aftale, at den gælder i længere tid.

En skriftlig eller digital fuldmagt gælder, indtil personen, du skal hjælpe, trækker den tilbage.

Hvis du vil trække fuldmagten tilbage

Den, der har givet en fuldmagt til en anden, kan når som helst trække fuldmagten tilbage ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du skal søge, give besked om ændringer eller stoppe boligstøtte for en anden

Start Giv/anmod om fuldmagt i Digital Fuldmagt

Vælg en digital fuldmagt, hvis du skal søge boligstøtte, give Udbetaling Danmark besked om ændringer, som kan påvirke boligstøtten eller stoppe boligstøtten for en anden.
Du kan også vælge en sagsfuldmagt.

Hvad kan du med en digital fuldmagt?

Det letteste for dig, hvis du skal hjælpe en anden, er, at I vælger en digital fuldmagt. En digital fuldmagt giver dig adgang til, at du kan søge, give besked om ændringer, flytte, stoppe boligstøtten og læse breve via Udbetaling Danmarks selvbetjening. Digital selvbetjening giver som regel kortest sagsbehandlingstid, hvis du skal søge for en anden, flytte og give besked om ændringer for en anden.

For at få en digital fuldmagt skal den, som du skal hjælpe, logge på selvbetjeningen og oprette en fuldmagt til dig.

Når du har fået fuldmagten, logger du blot ind på selvbetjeningen med dit eget MitID, og så har du mulighed for at skifte visning til den, du hjælper.

Hvis du også skal have fuldmagt til at kunne ringe til Udbetaling Danmark og drøfte en boligstøttesag på vegne af en anden, skal du samtidig oprette en sagsfuldmagt. Det kan du læse mere om nedenfor under overskriften 'Hvis du skal ringe på vegne af en anden'.

Start Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Hvis du skal kunne søge boligstøtte, give Udbetaling Danmark besked om ændringer, som kan påvirke boligstøtten eller stoppe boligstøtten for en anden, skal du enten have en digital fuldmagt eller en sagsfuldmagt.

Hvad kan du med en sagsfuldmagt?

En sagsfuldmagt kan være begrænset eller ubegrænset. En sagsfuldmagt skal altid udfyldes af den person, som du skal hjælpe.

Begrænset fuldmagt: Den, der får boligstøtte, har fortsat selv ansvaret

Med en begrænset fuldmagt kan du hjælpe en anden med kontakten til Udbetaling Danmark og fx drøfte sagen eller få aktindsigt. Den, der får boligstøtte, har fortsat selv ansvaret for sin sag og modtager fortsat alle breve. Du kan kun kontakte Udbetaling Danmark via telefon, digital post eller fysisk post, men altså ikke via digital selvbetjening. Det kan give længere sagsbehandlingstid. Ønsker du kortere sagsbehandlingstid, skal du vælge en digital fuldmagt. Det kan du godt, selvom den, du skal hjælpe, er digitalt undtaget.

Ubegrænset fuldmagt: Den, der hjælper, overtager ansvaret

Med en ubegrænset fuldmagt overtager du ansvaret for sagen og handler på vegne af den, der får boligstøtte. Udbetaling Danmark sender kun breve til dig. Du kan kun kontakte Udbetaling Danmark via telefon, digital post eller fysisk post, men altså ikke via digital selvbetjening. Det kan give længere sagsbehandlingstid.

Når du opretter sagsfuldmagten, vælger du, om den skal være begrænset eller ubegrænset.

Du kan få digital fuldmagt, selvom den, du hjælper, er digitalt undtaget

Hvis den person, som du skal hjælpe, er digitalt undtaget og ikke har MitID, kan du i stedet selv logge på selvbetjeningen og anmode om en digital fuldmagt via din egen side. Herefter vil personen, som du skal hjælpe, modtage et fysisk brev, som de skal underskrive og returnere.  

Den digitale fuldmagt vil stadig gøre det lettest for dig at hjælpe personen, fordi du kan gøre det via digital selvbetjening og dermed oftest få hurtigere sagsbehandlingstid.

Hvis du også skal have fuldmagt til at kunne ringe ind til Udbetaling Danmark og drøfte boligstøtten på vegne af en anden, skal du samtidig oprette en sagsfuldmagt til telefonisk kontakt. Det kan du læse mere om i artiklerne nedenfor. 

I kan også oprette en sagsfuldmagt

En sagsfuldmagt kan enten være begrænset eller ubegrænset, og begge typer fuldmagter kan bruges, hvis du skal kunne ringe. 

Begrænset fuldmagt

Med en begrænset fuldmagt kan du hjælpe en anden med kontakten til Udbetaling Danmark og fx drøfte sagen eller få aktindsigt. Den, der får boligstøtte, har fortsat selv ansvaret for sin sag og modtager fortsat alle breve.

Ubegrænset fuldmagt

Med en ubegrænset fuldmagt overtager du ansvaret for sagen og handler på vegne af den, der får boligstøtte. Udbetaling Danmark sender kun breve til dig. En sagsfuldmagt skal altid udfyldes af den person, som du skal hjælpe.

Få en sagsfuldmagt ved at personen, du skal hjælpe, udfylder en blanket

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til sagsfuldmagt'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark' i stedet.

Du kan få en fuldmagt hurtigere ved at sende blanketten digitalt selv. Fuldmagten vil træde hurtigere i kraft, så du hurtigere kan hjælpe en anden, hvis du logger ind på din egen selvbetjening med dit MitID og sender den udfyldte blanket digitalt.

Send fuldmagtsblanketten med fysisk eller digital post

Du kan også sende blanketten, som den, du skal hjælpe, har udfyldt, med digital post. I kan også sende blanketten med fysisk post. I skal dog være opmærksomme på, at det kan tage længere tid, før anmodningen om fuldmagten er behandlet. Det er hurtigst for jer, at du sender blanketten ved at logge ind. 

Hvis du skal ringe på vegne af en anden

Start Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Hvis du skal kunne ringe til Udbetaling Danmark og drøfte boligstøtten for en anden, skal du bruge en sagsfuldmagt.

En sagsfuldmagt kan enten være begrænset eller ubegrænset, og begge fuldmagter kan bruges, hvis du skal kunne ringe.

Begrænset fuldmagt: Den, der får boligstøtte, har fortsat selv ansvaret

Med en begrænset fuldmagt kan du hjælpe en anden med kontakten til Udbetaling Danmark og fx drøfte sagen eller få aktindsigt. Den, der får boligstøtte, har fortsat selv ansvaret for sin sag og modtager fortsat alle breve.

Ubegrænset fuldmagt: Den, der hjælper, overtager ansvaret

Med en ubegrænset fuldmagt overtager du ansvaret for sagen og handler på vegne af den, der får boligstøtte. 

En sagsfuldmagt skal altid udfyldes af den person, som du skal hjælpe

Hvis den person, du skal hjælpe, har MitID er den bedste løsning, at personen, du skal hjælpe, logger på selvbetjeningen og giver fuldmagt til sagen til dig. I selvbetjeningen kan personen, som skal give fuldmagten, vælge, om fuldmagten skal være begrænset eller ubegrænset.

Du kan også få sagsfuldmagt til telefonisk kontakt ved at ringe til Udbetaling Danmark. Det kan I gøre på to måder:

Hvis du sidder fysisk sammen med den, du skal hjælpe

Hvis I er sammen, når du ringer, kan den, du skal hjælpe, give dig fuldmagt i starten af samtalen.

 • Ring til Boligstøtte i Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 63

 • Indtast CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af

 • Fortæl medarbejderen, hvem du ringer på vegne af, og at personen er sammen med dig

 • Medarbejderen beder om at tale med personen.

Hvis du ikke sidder fysisk sammen med den, du skal hjælpe

Har I ikke mulighed for at være sammen under telefonsamtalen, kan den, du skal hjælpe, først selv ringe til Udbetaling Danmark og give dig fuldmagt. Derefter kan du ringe og drøfte sagen.

 • Den, der får boligstøtte, skal selv ringe til Udbetaling Danmark, inden du ringer

 • Vedkommende skal fortælle medarbejderen, at du skal have fuldmagt

 • Medarbejderen sender en skriftlig bekræftelse

 • Derefter kan du ringe til Udbetaling Danmark og drøfte sagen

 • Husk at indtaste CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af.

Hvis du skal kunne ringe til Udbetaling Danmark og drøfte boligstøtten for en anden, skal du bruge en sagsfuldmagt. Det gælder også, hvis den, du skal hjælpe, er digitalt undtaget og ikke har MitID.

En sagsfuldmagt kan enten være begrænset eller ubegrænset, og begge fuldmagter kan bruges, hvis du skal kunne ringe.

Begrænset fuldmagt: Den, der får boligstøtte, har fortsat selv ansvaret

Med en begrænset fuldmagt kan du hjælpe en anden med kontakten til Udbetaling Danmark og fx drøfte sagen eller få aktindsigt. Den, der får boligstøtte, har fortsat selv ansvaret for sin sag og modtager fortsat alle breve.

Ubegrænset fuldmagt: Den, der hjælper, overtager ansvaret

Med en ubegrænset fuldmagt overtager du ansvaret for sagen og handler på vegne af den, der får boligstøtte. 

En sagsfuldmagt skal altid udfyldes af den person, som du skal hjælpe.

Få en sagsfuldmagt til telefonisk kontakt ved at personen, du skal hjælpe, udfylder en blanket

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til sagsfuldmagt'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark' i stedet.

Du kan få en fuldmagt hurtigere ved at sende blanketten digitalt selv.

Fuldmagten vil træde hurtigere i kraft, så du hurtigere kan hjælpe en anden, hvis du logger ind på din egen selvbetjening med dit MitID og sender den udfyldte blanket digitalt.

Send fuldmagtsblanketten med fysisk eller digital post

Du kan også sende blanketten, som den, du skal hjælpe, har udfyldt, med digital post. I kan også sende blanketten med fysisk post.

I skal dog være opmærksomme på, at det kan tage længere tid, før anmodningen om fuldmagten er behandlet.

Det er hurtigst for jer, at du sender blanketten ved at logge ind. 

I kan også ringe og lave en mundtlig fuldmagt

Læs afsnittet 'Opret en mundtlig fuldmagt til telefonisk kontakt' ovenfor.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte