Særligt for dig, der modtager kontanthjælp

Læs mere om boligstøtte for dig, der modtager kontanthjælp 

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Siden oktober 2016 har der været en grænse for, hvor meget du samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, boligstøtte og særlig støtte. Det kaldes kontanthjælpsloftet.

Hvis du har ret til kontanthjælp, vil du få et brev fra din kommune om, hvad dit kontanthjælpsloft er.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysninger om dit kontanthjælpsloft og beregner derefter, om og eventuelt hvor meget din boligstøtte og evt. særlig støtte skal sættes ned.

Hvis du både får boligstøtte og særlig støtte, og du bliver nedsat på grund af kontanthjælpsloftet, så nedsætter Udbetaling Danmark først den særlige støtte og derefter boligstøtten.

Kan du undgå kontanthjælpsloftet?

Der er situationer, hvor din boligstøtte og din særlige støtte ikke bliver sat ned på grund af kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person du bor sammen med

 • får boligstøtte efter regler om stærkt bevægelseshæmmede
 • får boligstøtte efter regler om borgerstyret personlig assistance (BPA)
 • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk handicap
 • er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Hvis din boligstøtte bliver udbetalt til dit boligselskab

Hvis Udbetaling Danmark normalt udbetaler din boligstøtte til dit boligselskab, bliver din huslejeopkrævning højere, hvis du bliver sat ned i boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet.

Får du, eller en i husstanden, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du beregne, hvor meget du ca. kan blive sat ned i boligstøtte og særlig støtte på grund af kontanthjælpsloftet.

Du kan også tjekke, hvad det betyder for din boligstøtte og særlige støtte, hvis du har et arbejde.

Når du skal lave en vejledende beregning af, om og hvor meget du evt. bliver sat ned i boligstøtte og særlige støtte, skal du bruge det beløb, du er bevilget i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte og beløbet på dit kontanthjælpsloft.

Hvis du bor sammen med en eller flere, der får kontanthjælp, tæller en del af din boligstøtte med i deres samlede støtte i beregningen.

Når Udbetaling Danmark beregner, hvor meget den person, der får kontanthjælp, skal sættes ned, bliver en del af din boligstøtte betegnet som personens boligstøtte.

Det skyldes, at boligstøtten bliver fordelt ligeligt på alle voksne i boligen. Derfor tæller en del af din boligstøtte med i den samlede støtte, som den eller de personer i husstanden, der er på kontanthjælp, modtager. Det betyder, at skal den udbetalte støtte til en du bor sammen med sættes ned, vil den nedsættelse blive trukket fra din boligstøtte.

Hvis du arbejder og får supplerende kontanthjælp, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og evt. særlig støtte. Du får dog først udbetalt mere i støtte 2 måneder efter, du har haft lønindkomsten, da boligstøtten er forudbetalt, og din kontanthjælp er bagudbetalt.

Arbejder du fx i april, får du udbetalt en større del af din boligstøtte i juni pga. din løn for april. Pengene kommer altså 2 måneder forskudt.

Det gør de, fordi Udbetaling Danmark først på det tidspunkt har oplysningerne fra din kommune om, hvad du har tjent, og hvad du har fået i supplerende kontanthjælp. Det gælder uanset, om du tjener det samme hver måned, eller du har en svingende indkomst.

Du skal ikke selv gøre noget, da Udbetaling Danmark automatisk får oplysningerne. Du får et brev om, hvad du fremover får udbetalt af din samlede støtte.

Peter arbejder i april. Peter får samtidig supplerende kontanthjælp og evt. særlig støtte. Boligstøtten beregnes ud fra den fulde kontanthjælp, da kommunen ikke kender Peters indkomst for april endnu. I maj måned får Udbetaling Danmark, Boligstøtte automatisk besked om, hvad Peter har tjent i april måned. Ud fra det, bliver det beregnet hvad Peter skal have mere i støtte for april måned. I juni får Peter udbetalt en foreløbig boligstøtte for juni måned og får samtidig en regulering for april måned.

Det kan have betydning for kontanthjælpsloftet over din samlede støtte og altså for, hvad du får udbetalt, hvis du oplever ændringer.

Fx hvis:

 • Du bliver skilt eller gift
 • Du flytter
 • Du begynder at arbejde
 • Der flytter en ind eller ud af din bolig
 • Dit hjemmeboende barn fylder 18 år
 • Du får et barn.

Ændrer din situation sig, beregner din kommune, hvad du maksimalt kan få udbetalt. Bagefter beregner Udbetaling Danmark automatisk kontanthjælpsloftets betydning for din boligstøtte og evt. særlig støtte igen. Derfor får du breve fra både din kommune og Udbetaling Danmark, hver gang din situation ændrer sig.

Du skal kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål til: 

 • Din kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp
 • Beregningen af den særlige støtte
 • Kontanthjælpsloftet over din samlede støtte.

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon, hvis du har spørgsmål til:

 • Hvor meget du bliver sat ned i boligstøtte eller særlig støtte
 • Hvordan din boligstøtte er beregnet.
 • Udbetalingen af den særlig støtte.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte