Forstå dit brev fra boligstøtte

Bliv klogere på dit brev fra Udbetaling Danmark Boligstøtte

Indhold

Din boligstøtte ændrer sig

Hvis din indkomst har været enten højere eller lavere i en given måned end det, som du har oplyst, at du forventede, den ville være, vil du få et brev fra Udbetaling Danmark, hvor der står, at du skal tjekke din indkomst for den måned igen.

Du har oplyst Udbetaling Danmark om, hvad din forventede indkomst er, og det er som regel en gennemsnitlig indkomst. Det tal bruger Udbetaling Danmark til at beregne din boligstøtte med hver måned.

Når måneden er gået, får Udbetaling Danmark oplysninger om din reelle indkomst i den konkrete måned fra Skattestyrelsen.

Hvis Skattestyrelsens oplysninger viser, at din indkomst i den konkrete måned var anderledes end den månedlige indkomst, du har oplyst, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned. Det kan betyde, at du har fået udbetalt for meget eller for lidt i boligstøtte.

Ved den næste udbetaling får du derfor enten udbetalt det, du har for fået for lidt, eller trukket det beløb, du har fået for meget i boligstøtte, fra. Det betyder, at det beløb, du får udbetalt, vil variere. Det er med til at sikre, at du i løbet af året får den boligstøtte, du har ret til.

Du kan se en tidslinje over, hvordan din boligstøtte bliver beregnet hver måned nedenfor:

Midt i måneden ser vi på, hvad din indkomst var i følge SKAT i måneden før, og hvad du har oplyst, den ville være. Hvis der er forskel på SKATs oplysninger, og de oplysninger du har givet, får du enten mere eller mindre udbetalt i boligstøtte næste måned. Skal du have mindre udbetalt, sender vi et brev til dig midt i måneden.

Det er vigtigt, at du tjekker, om oplysningerne om din indkomst er rigtige. Udbetaling Danmark får tallene fra Skattestyrelsen, men det er vigtigt, at du tjekker, om du er enig i de oplysninger, som Udbetaling Danmark har om din indkomst.

Hvis du er enig

Hvis du er enig i de oplysninger, som Udbetaling Danmark har om din indkomst, gælder afgørelsen, som det er beskrevet i brevet, og du skal derfor ikke gøre noget.

Hvis du er uenig

Hvis du er uenig i den indkomst, som Udbetaling Danmark har brugt i beregningen, skal du give os besked inden den dato, som står i brevet. Husk at sende dokumentation for den korrekte indkomst.

Sådan giver du besked, hvis du er uenig:

Tjek indkomsten i beregningen sidst i brevet. Hvis du mener, at oplysningerne er forkerte, skal du give Udbetaling Danmark besked.

Sådan gør du:

 1. Gå til selvbetjeningen
 2. Klik på ’Videre’ og log på med MitID
 3. Selvbetjeningen hjælper dig resten af vejen.

Du vil herefter høre fra Udbetaling Danmark igen.

HUSK også:

Hvis din indkomst generelt har ændret sig, fx hvis du skifter arbejde, stopper på dit arbejde, eller får lønforhøjelse eller nedsættelse, er det en god idé at give Udbetaling Danmark besked om din ændrede indkomst.

Hvis du ikke selv ændrer den indkomst, som du tidligere har oplyst, at du forventede at have, vil du fortsætte med at få for meget eller for lidt i boligstøtte, og der vil komme en ny beregning hver måned, når Udbetaling Danmark får oplysningerne fra Skattestyrelsen. Det skyldes, at Udbetaling Danmark ikke må rette din fremtidige indkomst, det er du nødt til selv at gøre. Du vil derfor opleve, at du hver måned vil få et brev fra os med en ny beregning, hvor vi beder dig rette din indkomst.

Har du ikke MitID?

Hvis du ikke har MitID, skal du kontakte Udbetaling Danmark Boligstøtte ved at ringe eller skrive.

Hvis din indkomst generelt har ændret sig, fx hvis du skifter arbejde, stopper på dit arbejde, eller får lønforhøjelse eller nedsættelse, er det en god idé at give Udbetaling Danmark besked om din ændrede indkomst.

Hvis du ikke selv ændrer den indkomst, som du har oplyst, at du forventede at have, vil du fortsætte med at få for meget/lidt i boligstøtte, og der vil komme en ny beregning hver måned, når Udbetaling Danmark får oplysninger fra Skattestyrelsen. Det skyldes, at Udbetaling Danmark ikke må rette din fremtidige indkomst, det er du nødt til selv at gøre. Du vil derfor opleve, at du hver måned vil få et brev fra os med en ny beregning, hvor Udbetaling Danmark beder dig rette din indkomst.

Sådan gør du:

 1. Gå til selvbetjeningen
 2. Klik på 'Videre' og log på med MitID
 3. Vælg knappen 'Ændringer til min nuværende boligstøtte'
 4. Selvbetjeningen hjælper dig resten af vejen

Hvis du har varierende indkomst

Hvis indkomsten for dig eller dem, du bor sammen med, varierer i de enkelte måneder, vil du opleve, at din boligstøtte også ændrer sig fra måned til måned. Det er med til at sikre, at du i løbet af året får den boligstøtte, du har ret til.

Du behøver altså ikke gøre noget, hvis din indkomst ikke ændrer sig fast.

Hvis der er stor forskel på din/jeres gennemsnitlige indkomst og den indkomst, du har oplyst til Udbetaling Danmark, kan det være en god idé at give Udbetaling Danmark besked om, at den gennemsnitlige indkomst har ændret sig. Så beregner Udbetaling Danmark udgangspunktet for din boligstøtte igen, og boligstøtten vil variere mindre.

Din boligstøtte i det nye år

Når du får boligstøtte, vil du en gang om året få et brev, hvor Udbetaling Danmark har beregnet din boligstøtte ud fra nye satser for det kommende år. Samtidig opjusterer Udbetaling Danmark den samlede indkomst efter forventede indkomststigninger i det nye år.

Det vigtigste i brevet er, at du tjekker, at den indkomst, som står i brevet, stemmer overens med den indkomst, som du forventer at have i det nye år.

Det er vigtigt, at du tjekker, om oplysningerne om din indkomst er rigtige.

Hvis du er enig

Hvis du er enig i indkomsten, skal du ikke gøre mere.

Hvis du er uenig

Hvis du er uenig i indkomsten, skal du give Udbetaling Danmark besked.

Sådan gør du:

 1. Gå til selvbetjeningen
 2. Klik på 'Videre' og log på
 3. Klik på 'Ændringer til min nuværende boligstøtte'
 4. Klik på 'Indkomst og/eller formue'
 5. Selvbetjeningen hjælper dig resten af vejen

Hvad skal du gøre, hvis du vil give besked om andre ændringer end indkomsten?

Hvis du er blevet opmærksom på, at Udbetaling Danmark ikke har helt opdaterede oplysninger, skal du også give Udbetaling Danmark besked om det.

Digitalt undtaget

Hvis du er digitalt undtaget, skal du kontakte Udbetaling Danmark Boligstøtte ved at ringe eller skrive. 

Vi gør din boligstøtte op

Alle, der modtager boligstøtte, vil en gang om året modtage et brev om, at boligstøtten bliver gjort op for året før.

Det vigtigste, du kan gøre, når du får brevet, er, at du tjekker, om de oplysninger om din indkomst, som vi har skrevet i brevet, er korrekte.

Ligesom Skattestyrelsen laver en årsopgørelse, får du også en årlig opgørelse fra Boligstøtte. I brevet kan du se, hvad du har fået i boligstøtte sidste år, om du har fået for meget, for lidt, eller præcis det, som du skulle have.

Du skal kun tjekke, om din indkomst er rigtig. Hvis din formue er forkert i opgørelsen, har det ikke nogen betydning for resultatet. Den formue, du kan se i opgørelsen, er den formue, Udbetaling Danmark havde på tidspunktet for beregningen af boligstøtten.

I starten af det nye år vil Udbetaling Danmark bede dig bekræfte eller ændre dine formueoplysninger.

Det er vigtigt, at du tjekker, om oplysningerne om din indkomst er rigtige. Vi får tallene fra Skattestyrelsen, men det er vigtigt, at du tjekker, om du er enig i de oplysninger, som vi har om din indkomst.

Hvis du er enig

Hvis du er enig i de oplysninger, som vi har om din indkomst, og i resultatet, skal du ikke gøre noget.

Skal du have penge tilbage, vil de blive udbetalt til din NemKonto inden for 5 hverdage.

Hvis du er uenig

Hvis du er uenig i den indkomst, som vi har brugt i beregningen, skal du give os besked. Du skal fortælle, hvilke indkomster du er uenig i, og hvilke måneder det drejer sig om. Husk at sende dokumentation for de korrekte indkomster. Du skal give besked senest 21 dage efter, du har modtaget opgørelsen. Datoen kan du se i brevet.

Hvis du skal betale penge tilbage, men samtidig har givet os besked om, at du er uenig i indkomsten i brevet, skal du vente med at betale pengene tilbage, til du har hørt fra os igen.

Sådan gør du:

 1. Tjek indkomsten i beregningen sidst i brevet
 2. Klik på 'Videre' og log på med MitID
 3. Selvbetjeningen hjælper dig resten af vejen

Du vil høre fra os igen, når vi har taget stilling til beregningen af din boligstøtte.

Digitalt undtaget

Hvis du er digitalt undtaget, skal du kontakte Udbetaling Danmark Boligstøtte ved at ringe eller skrive.

Du skal betale boligstøtte tilbage, hvis din indkomst har været højere end det, som vi har brugt til at beregne din boligstøtte hver måned.

Udbetaling Danmark bruger din årsopgørelse og E-indkomstregisteret fra Skattestyrelsen til at lave den årlige opgørelse af boligstøtten med den rigtige indkomst. Har du boet sammen med andre, indgår deres indkomst også i opgørelsen af din boligstøtte.

Der kan være forskellige grunde til, at du nu skal betale boligstøtte tilbage:

Mindre beløb bliver først taget med i den årlige opgørelse

Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået det rigtige udbetalt i boligstøtte. Hvis vi kan se, at ændringer i din indkomst betyder, at din boligstøtte vil ændre sig med

 • mere end 200 kr., så bliver det trukket fra den næste udbetaling af boligstøtte
 • mindre end 200 kr., bliver det først taget med i denne opgørelse for året.

Hvis du en måned skylder mere, end du får i boligstøtte (genberegningsfratræk)

Hvis du en måned har fået for meget i boligstøtte, bliver beløbet normalt trukket fra i din næste udbetaling. Men der kan være situationer, hvor du skylder mere, end du får udbetalt. I de situationer regnes den del af beløbet, som ikke kunne trækkes fra i måneden med i din opgørelse for året. Det beløb hedder ’genberegningsfratræk’ i beregningerne i brevet. I den måned, hvor du skyldte mere, end du fik udbetalt, modtog du et brev fra os. I brevet kan du kan læse, hvorfor genberegningsfratrækket er opstået.

Hvis du har boet mere end ét sted

Din boligstøtte bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du har selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst

Hvis din indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst ændrer sig i løbet af året, bliver det først taget med, når din boligstøtte bliver gjort op for året.

Hvis du har fået for meget udbetalt i pension

Din pension bliver også gjort op en gang om året. Når den er gjort op, kan det vise sig, at du har fået udbetalt for lidt eller for meget i pension. Det har betydning for din boligstøtte og for, om du skal betale penge tilbage i boligstøtte eller får mere udbetalt.

Hvis der er forskel på oplysningerne i Skattestyrelsens E-indkomstregister og Skattestyrelsens årsopgørelse

Hvis der er forskel på de oplysninger, vi har fået fra Skattestyrelsens E-indkomstregister om dine indkomster, og det beløb Skattestyrelsen oplyser i årsopgørelsen, indgår beløbet først i den årlige opgørelse af boligstøtten. Du kan se beløbet i tabellen ’Difference til årsopgørelsen’ i brevet.

Hvis du har haft aktieindkomst

Hvis du har aktieindkomst, tæller det med i beregningen af din boligstøtte. Vi kender først aktieindkomsten, når Skattestyrelsens årsopgørelse er færdig. Derfor er det først, når vi gør din boligstøtte op for året, at vi ved præcis, hvilken betydning din aktieindkomst har for din boligstøtte for sidste år. De første 5.000 kr. vil ikke indgå i beregningen af boligstøtten.

Hvis du har en arbejdsgiveradministreret alderspension

Hvis du har en arbejdsgiveradministreret alderspension, har arbejdsgiveren givet fradrag i lønnen for indbetalingen til den arbejdsgiveradministrerede alderspension. Indbetalingen er ikke fradragsberettiget, og derfor indgår den ved opgørelsen af den årlige skattepligtige indkomst. Den indkomst kan du se i tabellen ’Difference til årsopgørelsen’ i brevet.

Din boligstøtte er stoppet

Du vil få et brev med en afgørelse, hvis din boligstøtte stopper. I brevet vil der også stå, hvis du har fået udbetalt for meget eller for lidt i boligstøtte.

Der kan være flere grunde til, at din boligstøtte stopper, fx:

 • Hvis du er flyttet
 • Hvis du ikke har fået udbetalt boligstøtte i 3 måneder, fordi du har tjent for meget, og du derfor ikke længere har ret til boligstøtte
 • Hvis der er flyttet en person ind hos dig, og du ikke længere har ret til boligstøtte pga. den samlede indkomst
 • Hvis du bor sammen med en, som ikke har skrevet under på erklæringen om solidarisk hæftelse
 • Hvis du selv har stoppet din boligstøtte
 • Hvis din indkomst er steget væsentligt
 • Hvis du har fået et brev om, at du skal bekræfte din formue, men ikke har gjort det inden for fristen 

Hvis du har fået for meget udbetalt i boligstøtte

Hvis du har fået for meget udbetalt i boligstøtte, skal du betale det tilbage.

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, vil du få en indbetalingskode kort tid efter, boligstøtten er stoppet. Der er dog nogle beløb, som vi ikke kan opkræve med det samme, og som vil blive opkrævet i forbindelse med, at Udbetaling Danmark laver den årlige opgørelse.

En gang om året opgør Udbetaling Danmark, om den boligstøtte, som du har fået i året før, er korrekt. I den forbindelse vil du modtage et brev, hvor vi har gjort din boligstøtte op. Der kan du også se, om du har fået den boligstøtte, du har ret til, om du skal betale penge tilbage, eller om du skal have mere udbetalt i boligstøtte.

Hvis du har fået for lidt udbetalt i boligstøtte

Hvis Udbetaling Danmark har udbetalt for lidt i boligstøtte, vil du få det udbetalt til din NemKonto.

Du kan søge boligstøtte igen

Hvis din boligstøtte er stoppet, og du på et senere tidspunkt vil have boligstøtte igen, kan du søge igen.

Hvis du skal betale penge tilbage

Hvis du skal have penge tilbage

Du skal ikke gøre noget. Pengene bliver automatisk udbetalt til dig på din NemKonto.

Husk at du fortsat kan modtage breve fra Udbetaling Danmark

Du skal være opmærksom på, at du vil modtage breve fra Boligstøtte, efter din boligstøtte er stoppet.

Du kan muligvis modtage breve i op til 2 måneder efter, din boligstøtte er stoppet, fordi vi beregner boligstøtten igen. Det gør vi, hvis vi får oplysninger fra Skattestyrelsen om, at din indkomst har været højere eller lavere i de måneder, hvor du stadig fik boligstøtte.

Desuden gennemgår vi en gang om året, om den boligstøtte, du har fået i året før, er korrekt. I den forbindelse vil du modtage et brev, hvor vi har gjort din boligstøtte op.

Digitalt undtaget

Hvis du er digitalt undtaget, skal du kontakte Udbetaling Danmark Boligstøtte ved at ringe eller skrive.

Udbetaling Danmark mangler oplysninger fra dig

Udbetaling Danmark sender dig et brev, hvis vi mangler oplysninger fra dig. Der kan være forskellige tidspunkter, hvor vi mangler oplysninger fra dig. Det har vi beskrevet herunder:

Hvis du har søgt boligstøtte

Du kan have fået et brev fra os om, at vi mangler oplysninger, hvis du fx har søgt boligstøtte, og vi mangler oplysninger for at kunne behandle din sag. Derfor beder vi dig sende de oplysninger, fx at du skal sende hele din lejekontrakt.

Hvis du skal skrive under på erklæring om solidarisk hæftelse

Hvis du har fået et brev om, at du skal skrive under på erklæring om solidarisk hæftelse, er det, fordi

 • du bor i samme husstand som en, der har søgt boligstøtte
 • du er flyttet sammen med en, som allerede får boligstøtte
 • du fylder 18 år og bor sammen med en forælder, som får boligstøtte.
Hvis du ikke skriver under, inden fristen udløber, vil boligstøtten stoppe. Du kan se datoen for fristen i dit brev.

Hvad er solidarisk hæftelse?

Alle husstandsmedlemmer over 18 år, der bor sammen med en, der får boligstøtte, skal underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse.

Det betyder, at alle i husstanden over 18 år er ansvarlige for at betale den samlede gæld tilbage, hvis personen, der modtager boligstøtten, får udbetalt for meget. Man er kun ansvarlig for gæld, der opstår, når man bor i boligen. Udbetaling Danmark kan opkræve for meget udbetalt boligstøtte af både den, der modtager boligstøtten og den eller dem, der hæfter solidarisk.

Hvis du har lavet en ændring til din boligstøtte

Du kan også have fået brevet, selvom du allerede får boligstøtte, og du har lavet en ændring til din sag, som gør, at vi skal bruge flere oplysninger om det.

Hvis du har givet os besked om, at du ikke er enig i en afgørelse

Hvis du har givet os besked om, at du ikke er enig i de oplysninger, vi har brugt i din sag, kan du få et brev om, at vi mangler oplysninger eller dokumentation. Du kan også få det, hvis du har klaget over en afgørelse.

Det sker, hvis du ikke er enig i, at den indkomst, som vi har brugt til at beregne din boligstøtte, er rigtig. Du kan fx sende en kontoudskrift, der beviser din påstand.

Du skal sende os de oplysninger, vi beder om via selvbetjeningen. Når du er logget på selvbetjeningen, vil der i de fleste tilfælde være en boks, som du kan trykke på og bruge til at sende dine oplysninger.

Hvis du ikke sender de ønskede oplysninger, kan det betyde, at

 • boligstøtten bliver udbetalt med et lavere beløb end ellers, fordi der mangler oplysninger for at beregne den korrekte boligstøtte
 • du får afslag på at få boligstøtte, eller boligstøtten stopper, fordi vi mangler oplysninger, der gør det muligt at bevilge eller beregne boligstøtten.

Sådan gør du:

 1. Gå til selvbetjening
 2. Klik på ’Videre’ og log på med MitID. Klik på den knap, der er relateret til brevet, fx ’Besvar anmodning’ eller ’Indsend information’
 3. Selvbetjeningen hjælper dig resten af vejen 

Hvis der ikke er en boks, som er relateret til din sag, når du er logget ind, skal du indsende dokumentation sådan:

 1. Gå til selvbetjening
 2. Klik på ’Videre’ og log på med MitID. Klik på ’Min boligstøtte oversigt’
 3. Klik på ’Send dokumentation’ nederst på siden

Digitalt undtaget

Hvis du er digitalt undtaget, skal du kontakte Udbetaling Danmark Boligstøtte ved at ringe eller skrive.

Bekræft din formue, for at boligstøtten fortsætter

Hvis du i din ansøgning har oplyst Udbetaling Danmark, at du har en andelsbolig eller en uregistreret formue på over 100.000 kr., vil du en gang om året blive bedt om at bekræfte, at den formue, vi har registreret, er korrekt. I den forbindelse sender vi dig et brev i starten af et nyt år. Du kan læse, hvad uregistreret formue er her.

Det er vigtigt, at du svarer, når du får brevet, for ellers stopper din boligstøtte. Derfor er det vigtigt, at du enten bekræfter, at den formue, vi har registreret, stadig er den samme eller ændrer den til, hvad din formue er i dag.

Det er vigtigt, at du følger anvisningen i brevet og svarer Udbetaling Danmark ved enten at bekræfte, at den formue, vi har registreret, stadig er den samme eller ved at ændre den til, hvad din formue er i dag. Hvis ikke du gør noget, stopper din boligstøtte.

Selvom du har svaret på oplysninger om din formue i forbindelse med, at du har fået brev om, at din boligstøtte ændrer sig i det nye år, skal du stadig bekræfte eller ændre din formue.

Sådan gør du:

 1. Gå til selvbetjening
 2. Klik på 'Videre' og log på med dit MitID
 3. Selvbetjeningen hjælper dig resten af vejen

Digitalt undtaget

Hvis du er digitalt undtaget, skal du kontakte Udbetaling Danmark Boligstøtte ved at ringe eller skrive.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte