Huslejenævn

I alle kommuner findes et huslejenævn, der afgør uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Klag til huslejenævn eller beboerklagenævn (som lejer)

Start

Hvad kan jeg bruge et huslejenævn til?

Sagsbehandlingstid

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sager

Beboerklagenævn

Hvis du vil klage