Erklæring om indhentning af børneattest

Folkeoplysende foreninger eller distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal afgive erklæring om indhentning af børneattester til kommunen.

Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der skal afgive erklæringen på foreningens vegne.