Ansøg om hjælpemiddel / boligændring

Her kan du søge om hjælpemidler eller boligændring hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (efter loven om social service §§ 112, 113 og 116. Du kan også søge på vegne af dine børn, hvis de er under 18 år.

Vedhæft gerne dokumentation fra læge, sygehus, speciallæge eller lignende, som er relevant for ansøgningen. Har kommunen den relevante dokumentation ved ansøgningens start, kan ansøgningen behandles hurtigere og en afgørelse træffes. Det er lettest at vedhæfte dokumentation i ansøgningen, hvis du på forhånd har gemt filerne på skrivebordet på din PC.  

Bemærk: Hvis du skal søge som pårørende eller tredjepart, skal du i stedet bruge den løsning, du finder under ”Øvrig selvbetjening” her på siden.