Klag til Byfornyelsesnævnene

Her kan du klage over kommunernes afgørelser efter byfornyelsesloven.

Sådan gør du

Når du sender klagen, skal du som minimum bruge:

  • Afgørelsen som du ønsker at klage over. Den skal vedhæftes i klageskemaet.

Eventuel dokumentation: 

  • Dokumentation for tegningsberettigelse, hvis du er andelsboligejer.
  • Godkendelse af fuldmagt, hvis  du udfylder klagen på vegne af en anden/en gruppe.

Byfornyelsesnævnene behandler kun klager, hvor kommunen har truffet en afgørelse efter byfornyelsesloven.

Du kan også vælge at klage via Byfornyelsesnævnenes hjemmeside:

Kontakt