Klag over advokats adfærd

Du kan klage over en advokats adfærd til Advokatnævnet.

Hvis nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet give advokaten en sanktion. Sanktionen kan vare en irettesættelse eller en bøde.

Kontakt

3396 9798

samfund@advokatsamfundet.dk

3336 9750

Kronprinsessegade 28
1306 København K