Klag over flyrejse

Her kan du klage over en flyrejse, som er blevet forsinket eller aflyst eller hvor du er blevet boardingafvist eller nedgraderet. Vær opmærksom på, at du skal klage til det luftfartsselskab, du fløj eller skulle være fløjet med, før du klager til Trafikstyrelsen.

Sådan gør du

Du skal logge ind med MitID. Herefter vil du blive bedt om at udfylde oplysninger om den flyrejse, du vil klage over. Du vil undervejs blive bedt om at vedhæfte dokumentation. 

Det er derfor en god idé at have følgende klar, før du starter din klage til Trafikstyrelsen:

 • MitID
 • Flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
 • Korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende din klage og dit krav (fx e-mail, breve mv.)
 • Kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad, drikke og flybillet)
 • Underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre (også selvom det er dig alene, der har betalt for flybilletterne)
 • Navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter
 • Evt. nye flybilletter hvis din flyrejse er blevet omlagt til en ny flyrejse
 • Evt. korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende aflysning eller omlægning af din flyrejse

Klagen kan ikke indsendes uden den efterspurgte dokumentation, og du skal være opmærksom på, at Trafikstyrelsen ikke kan behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt korrekte bilag.

Du vil derfor blive bedt om at oprette en ny klage, såfremt klagen ikke kan behandles på baggrund af de oplysninger, du har givet.

Fuldmagter

Hvis du klager over en flyrejse på vegne af andre, skal du have fuldmagter for alle passagerer. Klager du som virksomhed, skal du have fuldmagter for samtlige rejsende. For umyndige personer (fx personer under 18 år), skal fuldmagten underskrives af den rejsendes værge.

Fuldmagten skal som minimum indeholde:

 • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
 • Dato for afgang
 • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver

Fremgår disse oplysninger ikke af fuldmagten, vil Trafikstyrelsen afvise din klage.

For at sikre en hurtigst mulig sagsbehandlingstid, anbefales det, at du anvender denne fuldmagtsskabelon:

Kontakt