Lejekontrakt til privat udlejningsbyggeri

Standardlejekontrakt til brug ved privat udlejning i forholdet mellem lejer og udlejer. Lejekontrakten kan anvendes i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål.

Kontakt

72 21 88 00

info@tbst.dk

72 62 67 90

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V