Ansøg om kropsbårne hjælpemidler (for pårørende og tredjepart) efter lov om social service § 112

Her kan du søge om tilskud til kropsbårne hjælpemidler (fx brystproteser, kompressionsstrømper eller rygkorset), hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Denne ansøgning kan kun anvendes af en pårørende, hjælpemiddelleverandør, hjemmepleje, hjemmesygeplejerske, sygehus eller speciallæge til borgere, der har behov for kropsbårne hjælpemidler.