Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Her kan du ansøge om kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne. Vær opmærksom på, at kommunen yder kun støtte til dit hjælpemiddel, hvis du har fået bevillingen, inden du anskaffer dig hjælpemidlet.