Ansøg om tilbud på handicapområdet

Du kan her ansøge om ydelser fra handicapafdelingen i Aalborg Kommune.

Dette gælder ydelser inden for følgende områder:  

  • Botilbud - Serviceloven § 85/105, § 107, § 108
  • Bostøtte - Serviceloven § 85
  • Aflastning - Serviceloven § 84 eller § 107 
  • Beskyttet beskæftigelse - Serviceloven § 103
  • Aktivitets- og samværstilbud - Serviceloven § 104
  • Borgerstyret personlig assistance - Serviceloven § 95/96
  • Kontaktperson - Serviceloven § 98

Kontakt

99 31 32 81 ( Telefontid)

Østerbro 42
9000 Aalborg